Kennel Vigdaætta er tildelt den høythengende Oppdretterprisen, som deles ut av Norsk Kennel Klub.

Bjørn, Kristin og Per-Arne Watle har sammen drevet Kennel Vigdaætta de siste tiårene. (Foto: Siri Walen Simensen)

I mer enn ett hundre år har Kennel Vigdaætta spilt en ledende rolle i norsk fuglehundsport. Før helgen ble Bjørn, Kristin og Per Arne Watle tildelt NKKs oppdretterpris, som bare et fåtall andre oppdrettere av fuglehundeiere har fått før dem.

Gjennom tre generasjoner har familien Watle drevet systematisk og nøye gjennomtenkt avl på engelsksetter. Det er blitt flere NM- titler, både på høyfjell og lavland, og mange premier i finaler både på lavland, vinter og høyfjell høst, de siste plasseringene gjort av Bjørn og Kristin Watle, som for øvrig ett år for noen år siden ble nummer en og to i samme NM-finale. Dette har bare et annet ektepar klart.

NKKs oppdretterpris henger høyt og gis ikke ut lett. Det skal mye til før en kennel får denne hederen. På Facebook uttrykker Kristin Watle stor glede, men også ydmykhet. Fuglehunden hadde i nummer fire 2014 en bred presentasjon av Kennel Vigdaætta, der brødrene Per Arne og Bjørn delte historien om hvordan deres bestefar startet det hele, for så å oppleve at sønnen og sønnesønnene brakte tradisjonene og hobbyen videre. Det er en historie om en familie, som hele veien har hatt et stort hjerte for sin rase, og som hele veien har forsøkt å avle frem sunne og gode individer med utmerkede jaktegenskaper.

Om oppdretterprisen sier NKK:
Oppdretterprisen kan tildeles personer som kan vise til eget oppdrett av rasehunder med fremragende kvalitet. Oppdrettet skal i sin bredde være preget av hunder som viser oppdretterens evne til et suksessfullt oppdrett av hunder med meget høy kvalitet – alt tatt i betraktning rasens eksteriør og bruksegenskaper.

Prisen er personlig.

Fuglehunden  gratulerer!