Lørdag 25.januar arrangeres et fagseminar om avlsarbeid på hund på Gardermoen. Seminaret tar sikte på alle som driver aktivt med stående fuglehunder, men er prinsipielt åpent for alle hundeinteresserte.

 

Kai Rune Johannessen i Felles Avlsråd ønsker velkommen til seminar om avl. 

  • RU/FA ønsker en aktiv og godt faglig basert diskusjon ute blant alle fuglehund-interesserte, sier Kai Rune Johannessen i Felles avlsråd. Han sier det slik:

Hvor ville vi ha vært hvis ingen brydde seg om hvordan hundene våre blir? Hvem skal si hva jeg/vi skal satse på i avlsarbeidet?! Vet alle hva som er mulig og hva som er risikobetont i avlsarbeidet? Hva kan vi håpe å oppnå? Dette er en brøkdel av alle spørsmål som er aktuelle og RU/FA ønsker å bidra til en god debatt, der en tar mest mulig utgangspunkt i de faglige fakta og gode prinsipper for et godt avlsarbeid.

Initiativet til seminaret kommer fra Raseutvalget (RU) for fuglehundklubbene, og Felles Avlsråd (FA) har arbeidet med agenda for møtet, med bidragsytere fra forskjellige viktige fagmiljøer.

  • Det vil være noe å ta med seg for alle som er interessert i avlsarbeid på fuglehunder. Bidragsytere vil være forskere og legfolk med stor kompetanse og erfaring på området, fortsetter Johannessen.

Temaer som tas opp er blant annet:

Generelle avlsmessige prinsipper

Viktige egenskaper for fuglehunder og hva gjør vi med dem avlsmessig?

HD- som egenskap i avlsarbeidet.

Eksempel på avlstiltak i andre rasegrupper (elghund).

Avlsarbeid på eksteriør-egenskaper, kan dette effektiviseres?

Erfarne oppdrettere vil dele sine erfaringer og oppfatninger.

Tid og sted for påmelding annonseres innen kort tid, og da gjelder det å melde på så snart som mulig, ifølge arrangøren. Seminaret arrangeres i direkte tilslutning til årets dommerkonferanse for fuglehunder. Det vil ikke være noe konferanseavgift, men mat og drikke må man ordne selv.

PS! Raseklubbene i FKF er invitert til å arrangere egne samlinger med avlsarbeid som tema søndagen etter. Sjekk med egen raseklubb om de skal arrangere noe da.