På fem år har andelen kvinnelige jegere økt med 22, 1 prosent, fortelles det på nettsiden jaktogfiske.njff.no.

 

Det er gledelig at flere og flere kvinner jakter. Her er Henriette Sæbø for noen år siden.  (Illustrasjonsbilde)

At tallet på nye, kvinnelige rypejegere er en av de bærende årsaken til de gledelige tallene, tør vi å påstå. Det er rekruttert mange kvinnelige jegere gjennom fuglehund-miljøet og det å gå til anskaffelse av en fuglehund, og dette ser vi ikke minst på jaktprøvene som arrangeres over det ganske land.

På hjemmesiden til Statskog står det at vi i Norge er i verdenstoppen når det gjelder rekruttering av kvinner til jakt. «Jakt har lange tradisjoner i Norge, og aksepten for jakt er avhengig av bred rekruttering fra ulike grupper i samfunnet», uttaler fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget på statskog.no.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall for antallet personer som løser jegeravgiftskort. Ser man på de siste årene, viser statistikken at antallet mannlige jegere er stabilt, men det kvinnelige antallet de siste fem årene har økt mer enn tjue prosent. Tre av ti som tar jegerprøven er nå kvinner.

Og det er en målsetting som er i ferd med å bli nådd. Breisjøberget i Statskog sier det er gledelig og viktig. Han tror årsaken ligger i at de har brukt både tid, krefter og penger på å rekruttere kvinner til jakt.

En ting som også sier mye om rypejegerne, er at de aller fleste faktisk ikke får felt fugl i løpet av høstjakten, men likevel forsøker de på nytt, år etter år.

  • Dette viser at norske jegere er ansvarsbevisste friluftsentusiaster som er opptatt av langt mer enn fangstutbytte. Det handler om flotte opplevelser i norsk natur. Det er mye folkehelse i høstjakta, sier Breisjøberget på statskog.no.

Norges Jeger og fiskerforbund jubler også over den økte kvinneandelen.

  • Det er et tegn på at vår målrettede satsing på kvinner fungerer, sier organisasjonskonsulent Silje Klæbo i NJFF. SSB la nylig frem tall som viser at andelen kvinnelige jegere økte med 4,7 prosent i 2018.

Ifølge jaktogfiske.no er det blitt jobbet med å skape aktiviteter og egne arenaer for kvinner siden 2007. Kjernen i denne satsingen er aktiviteter for kvinner i lokalforeningene. I fjor arrangerte de over 400 aktiviteter for kvinner, eller der kvinner var en prioritert målgruppe.

Undersøkelser viser at det er forskjell på menn og kvinner når de skal begynne å jakte. Kvinner i større grad enn menn ønsker aktiviteter som sikrer dem kompetanse på områder som skyting, jaktsikkerhet og viltbehandling.

– Mange kvinner er veldig opptatt av å mestre den praktiske delen av jakta, før de begir seg ut på jakt, sier Klæbo i NJFF.

Totalt er det over en halv million registrerte jeger i Norge, viser tallene fra jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av disse var 85,5 prosent menn og 14,5 prosent kvinner. Det er en økning på 4,7 prosent for kvinner og 1,5 prosent for menn sammenlignet med jaktåret 2017–2018.

NJFF har som mål å ha 20 prosent kvinnelige medlemmer innen 2025.