På bakgrunn av NKKs anbefalinger rundt sykdommen som har ført til flere hundedødsfall, har FKFs styre vedtatt å avlyse NM høyfjell individuelt.

Hans Einar Enoksen dømte NM lag da resten av styret tok avgjørelsen om å avlyse NM individuelt. 

Det blir med andre ord ikke noe opprop på Kongsvoll for de rundt 200 påmeldte/kvalifiserte i morgen tidlig. Mens FKFs leder Hans Einar Enoksen var ute og dømte NM lag, med NKKs administrerende direktør Torbjørn Brenna som tilskuer, bestemte et enstemmig FKF-styre seg for å gjøre sitt til at ikke flere hunder blir alvorlig syke og dør.

En veterinærkjede anslår at så mange som tjue hunder har dødd av sykdommen, men det finnes ingen systematisk oversikt over alle sykdomstilfellene.

Veterinærinstituttet skriver: Videre analyser vil søke å avklare om noen av dødsfallene er forårsaket av smittsom sykdom, og om det i så fall er snakk om et utbrudd.

Ennå er ikke smitteårsaken kjent. Om det er et virus, som smitter lett, eller en bakterie, for eksempel gjennom et hundefôr, blir bare spekulasjoner, men situasjonen er blitt så alvorlig at Norsk Kennel Klub er tydelige i sitt skriv til foreninger og klubber. De sier:

«NKK har fått mange henvendelser fra klubber og forbund som skal ha arrangementer de nærmeste dagene.

Vi har foreløpig ikke mer informasjon enn det som ligger på våre nettsider, og har fått signaler om at vi først vil kunne få svar fra obduksjoner i løpet av morgendagen. Undersøkelsene går bredt, og både på smittsomme sykdommer og mulige andre årsaker. Veterinærmyndighetene innhenter nå informasjon om smittede hunder og håper å ha svar innen morgendagen.

NKK har forståelse for at arrangører ikke kan vente så lenge med å vurdere helgens arrangementer.

Anbefaling

Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen som foreligger, og risiko for smittespredning med alvorlig utfall på utstillinger, prøver og andre arrangementer, anbefaler Norsk Kennel Klub at arrangementer 6.-8. september der mange hunder samles innstilles eller avlyses.

Vi understreker at den enkelte arrangør likevel må gjøre en vurdering av eget arrangement, hvis det er klart at man praktisk kan unngå kontakt mellom deltakende hunder.

Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende neste ukes arrangementer over helgen.

Vi vil bistå klubber og forbund som velger å avlyse helgens arrangementer. En eventuell avlysning denne helgen trenger ikke omsøkes etter ordinære regler, og vil ikke gi konsekvenser i forhold til fremtidige arrangementer.

Informasjon om avlyste arrangementer, både prøver og utstillinger, sendes til utstilling@nkk.no.

Vennlig hilsen

Henriette Sæbø

Avdelingsleder helse og registrering»

NB! Det er opp til hver enkelt prøveledelse om de avlyser sine arrangement, men flere andre typer hunde-arrangement er avlyst, blant annet en stor fellesøvelse for redningshunder. FKF råder arrangører til å følge NKKs anbefaling.