Så langt har man ikke funnet årsaken til sykdommen, som i hele landet har påført hunder alvorlig sykdom og død.

JAKT: Denne helgen er det jakt. De fleste jegerne har etter hva Fuglehunden erfarer, gjort som før og dratt til fjells. (Foto: Thomas Bull Enger)

For ti dager siden ble NM høyfjell individuelt avlyst/utsatt. Neste helg skal det egentlig være Norsk Derby. Om unghundmesterskapet kommer til å avvikles som normalt, vet man foreløpig ikke, men inntil annet er sagt, skal du gå ut fra at det går etter planen. NKK, Mattilsynet og Veterinærinstituttet vil over helgen gi retningslinjer for hvordan hundearrangement skal håndteres. Ennå har man ikke utelukket at det smittes mellom hunder og hundeeiere anbefales derfor fortsatt at hunder ikke har kontakt med andre hunder.

Mattilsynet melder at de fra torsdag til fredag mottok én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

Det jobbes etter elimineringsmetoden. På sine sider skriver Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener nå å kunne utelukke flere mulige kilder til akutt sykdom på hunder i saken under utredning. Dette gjelder parvovirus og parasittene Giardia og Cryptosporidium. Innsamling av informasjon fra veterinærer om relevante sykdomstilfeller fortsetter.

Parvovirus er et kjent virus som kan gi blodig diaré og nedsatt allmenntilstand for hunder. Den norske hundepopulasjonen har opp mot full vaksinedekning mot parvovirus. Veterinærinstituttet har likefullt undersøkt for parvovirus siden starten av saken. Endelige undersøkelser ved Veterinærinstituttet og ved laboratorier i utlandet har ikke påvist parvovirus i prøvene som er testet.

Veterinærinstituttet har også vurdert mutert parvovirus og bedømmer det som lite sannsynlig på bakgrunn av den informasjonen vi har, og de undersøkelsene vi har gjort.

Vi bekrefter nå de innledende undersøkelsene av kjente parasitter som Giardia og Cryptosporidium. Ingen av disse er årsaken til denne mengden av sykdomstilfeller.

Veterinærinstituttet har i dag obdusert to hunder relatert til denne saken fra henholdsvis Hedmark og Oslo. Disse viser sammenfallende patologiske funn som de tolv hundene som er obdusert tidligere.

Det er ved opptelling i dag kommet inn 102 svar om tilfeller av blodig diaré fra veterinærer på kartleggingen utarbeidet av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Svarene indikerer et oppsving av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det jobbes videre med å bearbeide dette datasettet både i Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Datasettet favner bredt og gir et komplekst bilde, noe som medfører at bearbeiding og analyse vil ta tid.

Veterinærinstituttet vil nå i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen gå videre med nøyere karakterisering av de isolerte bakteriene. Vi avventer svar fra flere pågående undersøkelser i neste uke i de andre sporene som følges videre.

Går du inn på hjemmesiden til veterinærinsituttet, finner du en egen faktaside rundt hundesykdommen. Den holdes til enhver tid oppdatert.