Rundt 200 hunder var påmeldt NM høyfjell individuelt. Regelverket sier at eierne ikke har krav om å få startavgiften tilbakebetalt.

Mange har stilt spørsmål om de får pengene tilbake når NM høyfjell ble avlyst i helgen på grunn av hundesykdommen, som har tatt flere hundeliv, og som vi ennå ikke vet om er smittsom. Dette gjelder også andre, avlyste prøver. FKF har følgende regelverk:

DETTE GJELDER FOR TILBAKEBETALING PÅMELDINGSAVGIFT VED AVLYSTE JAKTPRØVER

I Jaktprøvereglene for stående fuglehunder, Fellesbestemmelser, og i Dommerhåndboka finnes regler for tilbakebetaling av påmeldingsavgift.

Sentralt i den oppståtte situasjonen vi nå har er følgende pkt viktig.

«Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens ledelse eller dommer fordi forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven».

Det er denne bestemmelsen alle arrangører som har avlyst sine prøver helgen 5.-8. september 2019 har forholdt seg til.

Så er spørsmålet. Er ikke dette en spesiell situasjon – med spesielle tiltak og derfor bør ha spesiell praktisering?

FKF vil be arrangørene vurdere, etter at de har fått oversikt over sine egne kostnader ifm prøven, om det er rom for noe refusjon av påmeldingsavgiften til den enkelte deltaker.

FKF understreker at det er helt opp til klubbene å vurdere om det er rom for dette. Når det gjelder NM, måtte arrangøren betale for hele anlegget hele helgen, selv om det ikke ble jaktprøve likevel, så kostnadene er i stor grad de samme som om prøven hadde blitt gjennomført.