Veterinærinstituttet har noen svar etter å ha jobbet med hundesykdommen de siste dagene, men fortsetter å jakte på årsaken.

Engelsksetteren Grace Kelly ser heldigvis ut til å være på bedringens vei. 

I et skriv sier veterinærinstituttet:

«Dette vet vi nå

Obduksjon av de tre første hundene viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon.

Basert på de første obduksjonene av døde hunder vil Veterinærinstituttet utelukke rottegift og lignende spesifikke forgiftninger som mulig dødsårsak. De obduserte hundene har ikke indre skader som vil være forenlig med slik forgiftning. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som eksempelvis kan forekomme naturlig.

Flere hunder er blitt syke, og flere har dødd på kort tid de siste dagene. De første tilfellene ble rapportert i Oslo.

Veterinærinstituttet har fått inn fire hunder til obduksjon og har tatt en rekke prøver for videre laboratorieanalyser ved instituttet. De første svarene vil komme de nærmeste dagene.

Det kommer meldinger om lignende tilfeller fra flere steder i landet, men det er uklart om det er noen sammenheng her.

Veterinærinstituttet jobber aktivt med å søke å spore årsaken til sykdomstilfellene sammen med Mattilsynet og med faglig bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen. Veterinærinstituttet vil i løpet av dagen gå aktivt ut for å innhente informasjon om mistenkte sykdomstilfeller fra aktuelle klinikker og privatpraktiserende veterinærer

Hva gjør Veterinærinstituttet nå

Veterinærinstituttet har 6. september få inn en ny hund til obduksjon fra Oslo-området der det foreligger mistanke om «ny, ukjent hundesykdom». Vi vil i samarbeid med Mattilsynet løpende vurdere om det er aktuelt å motta flere hunder til obduksjon kommende uke. Dette vil være basert på en vurdering av om det enkelte tilfellet kan kaste mer lys over saken gjennom obduksjon. Vi samarbeider med Mattilsynet, NMBU Veterinærhøgskolen, dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer om å få inn mer informasjon og nytt prøvemateriale.

Torsdag 5. september iverksatte Veterinærinstituttet, med hjelp fra dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer, en kartleggingsstudie av aktuelle sykdomstilfeller med et elektronisk spørreskjema. Vi har foreløpig mottatt skjema fra 17 dyreeiere via deres dyreklinikk.

Dataene fra spørreskjemaene er ikke ferdig analysert, men foreløpige inntrykk tyder på en stor kompleksitet som gjør det krevende å skulle finne grunnlag for videre undersøkelser i disse svarene. Vi venter imidlertid på flere svarskjema som da vil bli bearbeidet sammen med de første 17. Målet med denne kartleggingsstudien er å få snevret inn mulige sammenhenger og grunnlag for videre informasjonshenting og analyse. Dette følges opp straks i samarbeid med blant annet Den norske veterinærforening (DNV).

Veterinærinstituttet forventer forøvrig over helgen flere prøvesvar fra de enkelte laboratorieanalysene som er tatt.»