Mange er imot tidlig taksering, men i Hønsefuglportalen er de opptatt av å få gjennomført tellingene, som er viktig når kvotene skal bestemmes for høstens jakt.  

Bruk en erfaren hund som respekterer fugl og fører når du takserer! 

  • Vi tenker at taksørene må bruke hodet. Er kyllingene små og lite flyvedyktig utsetter man tellingen. Å slippe hund når det er pipekyllinger er skadelig både for fugl og hund, sier Marius Kjønsberg i Hønsefuglportalen.

Det er altså lov å bruke hodet når man er med på å kartlegge rype- og skogsfuglbestanden. Er vitringsforholdene dårlige, skal du også tenke deg om, fordi det blir dårlige tellinger. Kom deg opp om morgenen. Da er vitringsforholdene som regel best, eller utsett takseringen til forholdene er blitt bedre.

  • Taksering av fugl skal ikke være trening av hund. Du skal bruke erfarne hunder, som respekterer både fugl og fører. Vi har nå en app i Hønsefuglportalen, som gir bedre kontroll på hvor folk går. Bruk trackloggen, oppfordrer de i Hønsefuglportalen.

Tellingene av den rødlistede rypa er viktig med tanke på beskatningen av bestanden, og resultatene skal meldes inn til Hønsefuglportalen.

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene.

Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Nord universitet ansvarlig for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta.

I dag er status slik, ifølge nettsiden honsefugl.nina.no:

Det er taksert 31 områder i 21 kommuner

Det er taksert 128 linjer, i alt 332 km

Det er gjort 261 observasjoner

Det er sett totalt 773 ryper (lirype og fjellrype)

I tiden fremover fortsetter takseringen og resultatene av tellingene legges ut fortløpende. Ut fra hva Fuglehunden har hørt, er det varierende hvor bra det har gått med rypebestanden rundt om i landet.