Hans Einar Enoksen ble gjenvalgt som leder i Fuglehundklubbenes Forbund under Fuglehundtinget på Gardermoen i går.

Hans Einar Enoksen fra Bodø går løs på en ny periode som leder i FKF. 

  • Fremover har vi ingen store og spennende saker på agendaen, men det har vært en høring om fellesbestemmelser for jaktprøver, som gjelder alle raser i kennelklubben. Det viktigste for oss er at formålet vårt, som tidligere stod utenfor regelverket, og som i dag er en del av regelverket, fortsatt blir en del av regelverket, sier Enoksen til Fuglehunden. Han poengterer at FKF nå skal fortsette å ha fokus på å være et sekretariat for medlemsklubbene, både hva gjelder arrangementer, NKK og aktiviteter.

Årets Fuglehundting hadde ingen spennende saker på agendaen. Det var ingen motkandidater til de i styret som var på valg og alt gled gjennom problemfritt. Enoksen, som nå har sittet i styret i seks år, fire av dem som styremedlem, forteller at det var et lavt oppmøte på årets ting.

  • Fredag hadde vi en temakveld, der vi tok opp trender i tiden. Vi brakte videre Miljødirektoratets beskjed til oss, nemlig at norske jakthund tradisjoner står sterkt i samfunnet, men vi må være vårt ansvar bevisst. Slike temakvelder er i tråd med vårt ønske om å sørge for møtesteder og diskusjonsarenaer mellom oss og medlemsklubbene. Vårt ønske er at det skal delta flere, også de årene da det ikke er store og brennbare saker, understreker han.
  • Vi ser stor nytte og verdi i å kommunisere uformelt med medlemsklubbene, leger han til.

Hans Einar er 43 år og kan se tilbake på to hektiske år som leder, ikke minst på grunn av den såkalte lavlandssaken. Han sier at de fortsetter å følge opp lavlandsaktiviteten, spesielt ved å øke kunnskapen om hvordan fuglen kan få så gode leveforhold som mulig.

Neste år går Fuglehundtinget av stabelen i Stavanger i forbindelse med at Rogaland Fuglehundklubb feirer 50-års jubileum.