Det er regler for hvor og hvordan en hund kan ta apportbeviset og dette ønsker FKF å klargjøre. 

For at en hund skal kunne tildeles 1. premie AK, må den ha et apportprøvebevis. (Illustrasjonsfoto: Billy Fournaros)

I et skriv til medlemsklubbene og jaktprøvearrangører minner Fuglehundklubbenes forbund om hvilke regler som gjelder når en hund skal ta apportbevis, som er nødvendig for at det på jaktprøve skal kunne utdeles 1. premie AK. Beviset kan ikke tas hvor som helst og når som helst. Ikke minst må hunden være eldre enn ni måneder. Det siste skyldes at prøven omfattes av NKKs generelle regelverk om at hunder må være eldre enn ni måneder for å få stambokberettigede prestasjoner godkjent.

Skal hunden din ta apportbevis, må det skje i forbindelse med en ordinær jaktprøve eller når en klubb, som er tilsluttet FKF, arrangerer en egen apportbevisprøve. I slike tilfeller skal prøven annonseres minst to uker før på et av klubbens medier. Påmeldingsavgiften kan settes inntil 300 kroner, og pengene tilfaller arrangørklubben. Det er klubben som avgjør om en som ikke klarer å ta beviset må betale ny avgift ved neste forsøk.

Bare jaktprøvedommere og dommere for apportprøver kan godkjenne/bedømme en apportbevisprøve.

Som apportobjekt kan du bruke rype, orrfugl, rugde, fasan og rapphøns, som kan være frossen, tint eller tørket. Kravet er at objektet er helt og fint.

Når det gjelder selve gjennomføringen, skal flere hunder og/eller personer gå gjennom terrenget hvor apportobjektet legges ut. Hensikten er at hunden ikke skal kunne følge utleggers spor for å finne apportobjektet. Objektet legges ut 25-40 meter fra hunden, uten at hunden ser at det legges ut eller at objektet er synlig for hunden eller føreren. Så langt det lar seg gjøre skal objektet legges ut i motvind. Skal flere hunder bruke det samme området, skal apportobjektet legges ut på samme plass hver gang.

Hunden skal på kommando søke bevisst og effektivt og finne apportobjektet, som bringes tilbake til fører og avleveres uten tygging. Når hunden har fått apportbevis, har det ingen tidsbegrensning.

Målet med presiseringen fra FKF er blant annet at inntektene fra denne virksomheten skal tilfalle medlemsklubber og jaktprøvearrangører.