I dag fyller Grethe Øren i Tydalen 90 år. For snart 50 år siden var hun den første kvinnen som utdannet seg til å bli jaktprøvedommer for stående fuglehunder. 

 

 

Noen kvinner har banet vei for alle oss jenter og damer som deltar på og utdanner seg til jaktprøvedommere i fuglehundsporten. En dame var den første og hun er fremdeles frisk og rørig og er like glad i fuglehunder som før.

I et gammelt tidsskrift står det: «Det gledelige er at kvinnene fra cirka 1970 begynte å gjøre seg gjeldende som førere på prøvene. Før den tid var det svært få kvinner som førte hund i en mannsdominert sport. De aller fleste var med som tilskuere eller hjelpere for sine ektemaker. Den første kvinnelige jaktprøvedommeren som ble utdannet i vårt miljø var Grethe Øren.»

Fuglehunden har ringt jubilanten og gratulert. Hun feirer den store dagen sammen med sine nærmeste og det er latter og glede over at Fuglehunden tar kontakt. Vi har planer om å få til et stort intervju med foregangskvinnen, men det vet hun ennå ikke selv.

EN RIKTIG GOD PÅSKE TIL ALLE FUGLEHUNDMENNESKER, HUSK AT DET ER BÅNDTVANG.