Du kan allerede nå melde unghunden på Norsk Derby, i håp om at den vil klare å få den krevde 1. premien i unghundklassen.

Mange melder unghunden sin på Norsk Derby hvert eneste år, i håp om at
talentet skal få den krevde førstepremien i unghundklassen. Allerede nå kan
du melde hunden på.

I Norge er Norsk Derby det mest prestisjefulle mesterskapet å delta i med
ung fuglehund. Når de firbente stiller til start på Dovrefjell har samtlige
klart å få 1. premie UK. De som har meldt uten å få det, har betalt
startavgift forgjeves.

På hjemmesidene til Fuglehundklubbenes forbund (FKF) står det følgende:

«Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK
eller register anerkjent av NKK. FKF og Derbykomitèen er overlatt den
praktiske gjennomføringen av Norsk Derby. Derbykomitèen kunngjør når og hvor
Norsk Derby avholdes. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av
antall deltakende hunder.

• 1. dag – Kvalifisering • 2. dag – Semifinale (evt. finale) • 3. dag –
Finale.

Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund
kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1.
premie UK.

Påmeldingsfristen til Norsk derby settes til 1. mai samme år som prøven
avholdes. Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF.

Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende
hensyn til hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som:

VANT: I fjor vant Morten Soltvedt med gordonsetter Diablo. (Foto: Arkiv)

• jaktlyst

• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng)

• viltfinnerevne og lokaliseringsevne

• utviklet standinstinkt

• vilje til å reise vilt

• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og
skudd)

Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur.
Dommerne kan avbryte prøving av hund som ikke viser tilstrekkelige jaktlige
anlegg.

I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at
kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives
dommerkritikk for hver prøvedag med innstilling til hvilke hunder som går
videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes som
konkurransekritikker heat for heat.

Første dag (Kvalifisering) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for
hunder med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kval. Osv.

Annen dag (Semifinale) : Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder
med godkjent fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv.

Finale: Det kan utdeles inntil seks premier Betingelse for premiering er at
hunden under finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt
over den. Det er ikke en betingelse for deltakelse i finaleomgangen at
hunden har brakt fugl for skudd under kvalifiseringsprøven.