Det er bare tre uker igjen før båndtvangen er her igjen. Om du ikke har et
lufteområde nær deg, så engasjer deg for at det blir, rådes det fra NJFF.

– Mange kommuner har lufteområder til hund, der det er lov å slippe hund i
båndtvangstiden. NJFF har utarbeidet en oversikt over hvor det er
tilrettelagte treningsområder for hund, forteller NJFFs viltkonsulent
Webjørn Svendsen. Går du inn på njff.no, går du til venstre kolonne øverst
og trykker «hund» i kolonnen der du får valget mellom «jakt, hund, skyting,
ung osv». Du kommer da til en side med enda flere valg. Der trykker du
«hundetrening». Opp får du et kart, som viser om det finnes et dressur-
eller treningsområde nær deg.

Finnes det ikke et friområde, kan du forsøke å jobbe for en slik mulighet.
Webjørn Svendsen sier at erfaringen tilsier at jo flere foreninger og lag
som er enige om at dette tilbudet er viktig for hundefolket, jo lettere er
det å få gjennomslag i kommunen. Det er kommunen dere skal henvende dere
til! Det må regnes med saksbehandlingstid. Både grunneiere og
beiterettighetshavere må kontaktes og gi sin velsignelse.

– Vi skiller mellom to typer områder. Det er private dressurområder, som har
fått dispensasjon fra båndtvang, og kommunale trenings- eller friområder. I
Asker har de for eksempel et inngjerdet område som er åpent for alle, sier
Webjørn Svendsen. 

Når det gjelder kartet på NJFFs side, blir det oppdatert fortløpende, basert
på innmeldinger fra foreninger og klubber. Svendsen minner om at de ikke har
mulighet til å gjøre denne jobben og at det derfor er viktig at foreninger
og lag gjør denne jobben.

Skal du legge inn eller fjerne et friområde, gjør du dette: Bruk
tilbakemeldingsfunksjonen «Korrigeringer» i den enkelte kartoppføring for å
korrigere sted og kontaktperson, og send gjerne en link/ URL til en
informasjonsside (f.eks lokallagets side i NJFF-portalen) der dere kan
oppdatere åpningstider og evt. priser.

Nye felt meldes inn på epost til våre kontaktpersoner. Oppgi gjerne
GPS-koordinater, noe du enkelt finner via Gule siders karttjeneste: Trykk på
trådkorset midt på verktøy-linja nede til høyre, plasser markøren riktig, og
send oss dataene i 4. linje – WGS84 desimal (a la 59.85723, 10.461216).

Kontaktpersoner i NJFF er Webjørn Svendsen og Roar Lundby.