Når årets dommerkonferanse går av stabelen, er det med en ny, godkjent dommerhåndbok som «bibel».

For litt siden fikk alle fuglehunddommere, dommerkandidater og lokale dommerutvalg den digitale versjonen, som har gått en lang reise innad i Norsk Kennelklubb før alt kom på plass.

I første omgang blir dommerhåndboka distribuert i PDF format og må lagres/skrives ut av hver enkelt. FKFs dommerutvalg sier at papirutgaveb blir ferdig til dommerkonferansen senere denne måneden og og delt ut til representantar for LD der.

Fra nyttår er det en del endringer som gjelder når dommere skal bedømme hunder på jaktprøver. Det viktigste er at formålet med jaktprøver er tatt inn i jaktprøveregelverket igjen. For øvrig er endringene satt opp punktvis i en e-post til dommerne, for at de skal kunne se spesielt på dette:

Når det gjelder utestengelse av hund er et punkt omarbeidet, som er vedtatt av NKK RS.

Når det gjelder dommere, så kan dommerkandidat som har bestått K1 gå som settedommer i VK kvalifisering under visse forutsetninger.

Når det gjelder apport, kan deltakerne nå ta med fryst apportobjekt, som altså godkjennes. Slik har det ikke vært tidligere.

Når det gjelder utdeling av Cacit, så må det minimum være 30 startende for å kunne tildele det.

Også på skogsprøver er det endringer. Tidligere var apportbevis nok for å tildeles 1. premie AK. Nå er det krav om apport, hvilket betyr at kravet gjeninnføres.

Når det gjelder høystatusløp, så er regler for Arctic Cup endret til samme prinsipp som Norsk Derby (kvalifisering, eventuell semifinale og finale).

Forus Open erstattes av Norsk Unghundmesterskap Lavland (NUL) med samme prinsipp som Arctic Cup.

Også når dommerne skal skrive kritikk etter endt dag i felt er det noen ting han/hun skal være oppmerksom på. I vurderingen for tallkarakter for presisjon på jaktprøveskjemaet skal det bare tas hensyn til retning, IKKE lengde.