Hvis det blir som Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet foreslår, får vi en ny forskrift om velferd for hund i konkurranser. Det kan bety endringer når det skal avvikles jaktprøver.

Dyr som trenes og brukes i konkurranser skal ha et lovverk som beskytter dem, sier Mattilsynet på sin nettside. I en artikkel forteller de at forskriften skal samle, oppdatere og fylle ut det gjeldende regelverket på området. Det gjelder både hest og hund. De materielle bestemmelsene i den gjeldende dopingforskriften for hest videreføres i all hovedsak i den nye forskriften.

I forslaget som er lansert er det blant annet nye regler om bruk av utstyr på konkurransedyr, om dyrenes tilstand og om identifisering av dyrene. Forslaget omfatter også nye forbud mot for harde konkurranser og mot konkurranser som svekker respekten for dyr eller er etisk forkastelige.  

Arrangørenes plikt til å ha reglement foreslås utvidet fra å gjelde bare doping til å omfatte alle forhold av betydning for dyrevelferden. Ifølge forslaget skal arrangørene sørge for forsvarlige konkurranseområder, avlyse eller utsette konkurranser dersom været eller andre ytre forhold tilsier det, og utnevne en dyrevelferdsansvarlig ved alle konkurranser.

Det er også nytt at forskriften skal gjelde hunder, og at trening til konkurranser likestilles med konkurranser i mange av bestemmelsene. Her kommer jaktprøvene inn. Strengere regler ved dårlig vær, for eksempel, og krav om at det finnes en veterinær på stedet, kan komme.

Mattilsynet sier at de ønsker å høre fire ulike løsninger for organiseringen av stevneveterinærtjenesten og antidopingarbeidet. Disse omfatter både løsninger med offentlig stevneveterinær ansatt i Mattilsynet, løsninger med stevneveterinær som ikke er offentlig ansatt og løsninger der dopingkontroll enten utføres av stevneveterinæren eller en annen uhildet tredjepart. De ber spesielt om innspill på dette i høringen.

Forslaget ble sendt på høring 9. november 2018. Høringsfristen går ut fredag 1. februar 2019.

 

Illustrasjonsbilde: Går det som Mattilsynet og Landbruks og Matdepartementet vil, kan det bli påkrevd med prøveveterinær ved alle høystatusløp. Her fra NM lavland i år, Anne Grethe Sætrang gir lavlandsfatet til Ulrik Myrhaug.