I Vest-Finnmark Fuglehundklubb har de en mann, som gjennom flere tiår har betydd mye for mange; Idar Langmyr. Les hyllesten fra Suzan Angelica Fjellaksel!

 

«Idar er æresmedlem- og en nestor i Vest-Finnmark Fuglehundklubb. Siden 1971 har han innehatt styreverv i klubben i til sammen 10-11 år, også i den senere tid. Den gang jeg var nytt medlem av VFFK ble jeg godt tatt imot av blant annet Idar. Idar satt i valgkomiteen for VFFK på den tiden, og hans overbevisning ledet meg inn i styret i klubben, hvor jeg har vært siden. Idar er inkluderende, og det er alltid et lunt smil på lur. Nye medlemmer har blitt tatt under vingene, og fått verdifull opplæring i «fuglehund-faget» ved at Idar rundhåndet har delt av sin kunnskap, og ikke minst har orket å ta med nye og ferske fuglehundeiere på trening i felt. Det er slett ingen selvfølge, de fleste foretrekker nok å ha alt fokus på egne hunder. Hva det har av betydning for rekruttering kan jeg bare uttale meg om fra eget synspunkt, det har betydd alt for mitt engasjement.

I 1991 var Idar ferdig utdannet jaktprøveprøvedommer, og mange har hatt glede av å gå i felten med denne sindige mannen siden. I alle år har han stilt opp for dommergjerningen, og han har også sittet i styret i SU-Nord og i det lokale dommerutvalget i Finnmark/Nord Troms.

Idar er også innehaver av egen kennel, Silfarfjellet, hvor han driver oppdrett av Engelsk setter. Det har blitt mange gode hunder i løpet av årene. På bakgrunn av sitt engasjement for den Engelske setter har han tidligere vært DK i NESK i 11 år.

Idar har siden -71 bidratt på mange arenaer innenfor fuglehund-Norges organisasjonsliv, og antall år til sammen i ulike verv utgjør flere tiår. På bakgrunn av dette vil jeg si TUSEN HJERTELIG TAKK for alt engasjement opp gjennom årene, og det engasjement du fortsatt viser. «

Idar Langmyr, en ildsjel som fortjener en stor TAKK. Kjenner du en ildsjel i miljøet, som fortjener å hylles? Send oss en melding!