NKK har gitt innspill om hundens betydning for mennesker til Stortingets folkehelsemelding, som danner grunnlaget for arbeidet med å styrke folkehelsen i årene som kommer.

På sine nettsider forteller Norsk Kennel Klub at de er opptatt av å fokusere på viktigheten av å tilrettelegge for hundehold. Det er dokumentert at det å ha hund er bra for den psykiske og fysiske helsen, og derfor er det viktig at hundeeiere lettere kan ha hund og gi den et godt liv. NKK skriver:

«I folkehelsemeldingen presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Meldingen danner grunnlaget for dette arbeidet gjennom å tegne opp de sentrale linjene for hva som skal prioriteres.

NKK arbeider for hundeeierne og hundeinteressene i Norge, blant annet gjennom å få nasjonale og lokale politikere til å tilrettelegge for hund og hundeeiere. Innspillet til folkehelsemeldingen er en av måtene vi gjør dette på.

Dette ber vi om at tas med i meldingen

  • At ulike behandlere blir oppmerksomme på at hund kan være et svært godt alternativ i en medisinfri behandlingsmetode. At hund tas inn som et tiltak i legenes «grønn resept»-ordning, og at det kommer en økonomisk støtteordning til de som får anbefalt hund som medisinfri-behandling men som ikke har midler til å anskaffe og holde hund.
  • At det blir tilrettelagt slik at aktivitetsmidler (pengestøtte fra myndighetene) også kan tildeles lavterskeltilbud for aktivitetsskapende og sosialiserende aktiviteter gjennom lokale hundeklubber.
  • At kommunene tilrettelegger for hundehold ved å redusere antallet lokale båndtvangsbestemmelser. At kommunene oppretter hundeparker/hundeskoger/friområder for hund, og generelt legger bedre til rette for ferdsel med hund.

Mange store byer har hatt underskriftskampanjer for å få lufteområder til hund.

BETYDNING: Å ha hund er helsefremmende, både psykisk og fysisk.