Hvis du vurderer å kjøpe hund i utlandet, er det en del ting du bør vite.

Hvilket land du henter hunden i, betyr ulike krav og regler. Sett deg inn i dette, råder Norsk Kennel Klub.

Det blir mer og mer vanlig at også fuglehundeiere ser mot andre land i Europa når de skal kjøpe hund. Det kan være veldig spennende blodsmessig, men før du får vist frem hunden, eller HD-fotografert den, for den saks skyld, er det noen papirer som må være i orden.

Alle hunder som er født i utlandet må omregistreres før du kan melde dem på offisielle aktiviteter. Dette gjelder også hvis de skal brukes i avl, eller skal undersøkes hos veterinær, det være seg HD eller andre ting du vil ha sjekket ut. Med andre ord; du får ikke vist dem frem verken på utstilling eller prøve hvis ikke alt er i orden.

Norsk Kennel Klub har laget en liste over hva som gjelder i de ulike landene. Det de som vil ha følgende sendt til seg:

Sverige​: Originalt registreringsbevis og kopi av kjøpeavtale, eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

Finland: Originalt registreringsbevis og kopi av kjøpeavtale, eierbevis utstedt fra Finsk kennel klubb, eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

Danmark: Originalt registreringsbevis og kopi av eierbevis utstedt av Dansk Kennel klubb.

Island: Originalt registreringsbevis. Eieropplysninger skal stå på registreringsbeviset.

England: «Original export pedigree» og kopi av «Owners Registration Certificate».  Testikkelattest på far må medfølge dersom far ikke er champion.

Tyskland: Hundens originale registreringsbevis godkjent av VDH (Verband für das Deutche Hundewesen). Hvis ikke godkjennelsen fra VDH «Anerkennung für das Ausland» følger med hundens papirer, må NKK sende det originale registreringsbeviset til Tyskland for godkjenning. Gebyret VDH tar for godkjennelsen vil bli belastet eier.

Øvrige land: Originalt «Export pedigree»/registreringsbevis.  I de tilfellene der eierforholdet ikke fremkommer på pedigreet må eiersertifikat medfølge.

Alle originale papirer vil bli returnert. Dersom hundens farge/hårlag ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på registreringsbeviset, må du opplyse om hvilken farge/hårlag hunden har.  Sørg for at ID-/microchip-nummer er oppgitt ved innsendelse.

Før du henter hund i utlandet må du undersøke hvilke krav som gjelder for import av hund fra utlandet. Mattilsynet skal kontaktes. Du skal også huske at verdigrensene for toll- og avgiftsfri import gjelder når du kjøper et dyr i utlandet.

Det vil si at dersom du har vært i utlandet i mer enn 24 timer, så kan du ta med varer (dyr regnes som vare i denne sammenhengen) for inntil 6 000 norske kroner. Er oppholdet kortere enn 24 timer, er verdigrensen 3 000 norske kroner.

Glem heller ikke vaksiner, ikke minst rabiesvaksine. Uten det, får ikke hunden komme inn i Norge. Regler for rabiesvaksine er som følger:

  • Vaksinen må gis minst 21 dager før hunden skal reise til et land med krav om rabiesvaksine (de fleste land i Europa har dette som krav)
  • Hunden må være minst 12 uker gammel ved vaksinering
  • Revaksinering må gis mellom 11 og 12 måneder etter grunnvaksinen. Deretter skal hunden revaksineres hvert tredje år (EØS-landene). Hvis man gir første revaksinering før det har gått 11 måneder eller det har gått mer enn 12 måneder, blir vaksinen kun gyldig i 1 år i stedet for 3 år. Merk at noen land utenfor EØS som f.eks. Tyrkia krever at rabiesvaksinen gis hvert år i stedet for hvert tredje år
  • Hunden må være id-merket før den vaksineres
  • For hunder som reiser til høyrisikoområder anbefales det å gi rabiesvaksine 2 ganger med ca. 4 ukers mellomrom dersom hunden aldri har fått rabiesvaksine før

Dette betyr at valper kjøpt i utlandet (unntak Sverige) tidligst kan importeres når de er 15 uker gamle. Vaksinen bekreftes i hundens pass av veterinæren. Hunden bør få rabiesvaksine i god tid før den reiser for å ha best mulig beskyttelse når den reiser. Ny rabiesvaksine må gis innen risten som er skrevet av veterinæren i passet. Overskrides fristen (selv bare med 1 dag), gjelder den samme regelen med 21 dager.

De fleste kjæledyr er tollfrie, men du må alltid betale merverdiavgift på 25 prosent dersom verdien er over verdigrensa. På NKKs hjemmeside nkk.no finner du tips om dette og mye annet rundt registrering og eierskap.