Nå kan det bli slutt på vinterjakt på rype over hele landet. Får Miljødirektoratet det som de vil, fredes rypa fra 23. desember hvert år fra 2017.

I dag er det anledning til å jakte ryper fram til 1. mars, mens rypejakten går to uker inn i mars i de to nordligste fylkene. Men etter at ryper havnet på den norske rødlisten som nær truet i fjor, foreslår Miljødirektoratet at jakttiden på ryper kuttes med to av fem måneder.

– Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttiden vurderes grundig, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro til eget nettsted.

– Vi vet at jakten kun er én faktor blant mange andre for tilbakegang i bestanden. Men når bestandene blir lave, blir rypene også mer sårbare for andre dødelighetsfaktorer – som jakt, sier Hambro.

God kontroll
Både Statskog, Finnmarkseiendommen, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund har før høringen varslet motstand mot et slikt forslag.

– Dette er en innskrenking det ikke er behov for. Vi har god kontroll både over rypebestanden og jaktuttaket, sier direktør i Finnmarkseiendommen (FeFo), Jan Olli.

Han ser ikke at det er fornuftig å regulere rypene på samme måte i Finnmark som man gjør det i Sirdal.

– Rypejakten må reguleres ut fra lokale forhold. Til og med når vi regulerte jakten for hele Finnmark, ble det for grovmasket. Det gir enda mindre mening i å regulere hele landet likt. Vi har delt Finnmark inn i 130 jaktfelt. I hvert av disse har vi god kontroll både på bestand og jakttrykk. Blir uttaket av ryper for stort ett sted, så stenger vi der.

Det har stor betydning for mange å kunne ta seg noen turer på vinterjakt når det begynner å lysne i februar, og med den gode kontrollen vi har på så vel bestand som jakt, utgjør ikke det noen fare for rypebestanden, sier Olli.

Leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar Johannes Asbjørnsen, sier at uttaket av ryper på vinteren betyr svært lite i forhold til det som skjer før jul, men vinterjakten er av stor betydning rekreasjonsmessig for jegerne som kommer seg ut.