Løpetid og avl hos hund

Det er viktig å vite hva som er normalt ved løpetid hos hund, både om man ønsker å bruke en hund i avl og for å vite når noe er unormalt.

Av Camilla Tørnqvist Johnsen 
Veterinær – Fredrikstad Dyrehospital

 

Hun var søt…

Veldig søt !

Ikke helt klar, men snart…

Fotos: Gerd Aina Søderholm

Puberteten er den alderen der hannhund eller tispe kan få sine første avkom.

Tispa får sin første løpe-tid ved 6-9 måneders alder, men det kan være stor variasjon. Store raser har senere pubertet enn små raser, og de fleste tisper får første løpetid når de er cirka 80 prosent av voksen vekt.  Det anbefales ikke å pare tisper på første løpetid, hun er ikke moden nok til å oppdra et valpekull så tidlig. Norsk Kennelklubb har utarbeidet retningslinjer for hva som er etisk -forsvarlig avl, både med hensyn på når tisper kan pares, hvor mange kull de kan ha, og hvor ofte, se www.nkk.no.

Hannhund når puberteten ved 6-12 måneders alder, tidligere på små raser og senere på de store – slik som hos tisper. Hannhundene begynner å løfte på benet når de tisser og vise interesse for løpske tisper når de kommer i puberteten. Når valpen er på vaksinebesøk vil veterinær sjekke om begge testikler har kommet ned i pungen. Om det er en testikkel som enten er i lyske eller buk ved 12 ukers alder, er han kryptorkid. Det er usannsynlig at den andre testikkelen kommer ned i pungen etter denne alderen. Grunnen til at testiklene ligger i pungen er at det er for varmt for sædutvikling i bukhulen. Kryptorkide hunder, der begge testiklene ligger i buken, vil derfor være sterile. Da dette er arvelig anbefales det ikke at en hannhund som er kryptorkid brukes i avl.

Når tispa kommer i løpetid vil man se tynn, blodig utflod fra vulva som hovner opp. Løpetiden varer i to-tre uker og er delt inn i to faser som er like lange. Den  første fasen av løpetid heter forbrunst, hormonet østrogen øker i denne fasen. Tispene tisser oftere på tur for å markere seg og noen kan stikke av for å finne seg en hannhund. I neste del av løpetid går de inn i brunsten og da blir det mørkere, tykkere og mer slimete utflod og vulva mykner.

I brunsten står tispa for hannhund, og dette er tiden da paring kan være vellykket.  I brunsten synker hormonet østrogen og etter eggløsning vil hormonet progesteron øke. Progesteronnivået er høyt like lenge som en tispe ville gått drektig, i cirka 63 dager. Man kan sjekke om tispa er på vei fra forbrunst til brunst ved å klø henne på ryggen over halefestet og se om halen går til siden, men dette sier ikke hvor i forløpet hun er i forhold til eggløsning som er ideell tid for paring.

Eggløsningen skjer cirka en til tre dager inn i brunsten, det vil si cirka 10-15 dager etter at tispa har begynt å blø. Når eiere ønsker presis tid for paring kan vi ta en blodprøve for å sjekke progesteron, og gjenta denne etter 48 timer om nødvendig. Progesteron er hormonet som øker rundt eggløsning og man kan måle at det har steget før paring. Dette er spesielt nyttig når man for eksempel må reise langt for paring og har begrenset med tid.

Skjedeutstryk kan også brukes for å avgjøre hvor i syklusen tispa er, og om man gjentar dette hver 2. til 3. dag så kan man ha god oversikt over hvilken del av syklusen tispa er i. Skjedeutstryk er enkelt å ta og å undersøke, men er ikke like nøyaktig som progesteronprøve.

Selv om tispa ikke blir drektig, vil hun ha høyt nivå av drektighetshormonet progesteron de neste 63 dagene, og kan ha innbilt svangerskap i denne perioden, gjerne mot slutten da fødsel hadde funnet sted om hun hadde vært drektig. Innbilt svangerskap er en naturlig prosess, og det er ikke en sykdom som nødvendigvis trenger behandling. Det er fra naturens side slik at når det er kull i flokken så skal flere av tispene kunne hjelpe til.

Tegn på innbilt svangerskap er melkeproduksjon, blank utflod, dårlig matlyst og endret adferd. Noen tisper får jurbetennelse på grunn av mye melk og noen lager seg et sted de kan valper, og i få tilfeller til og med tror at de er i fødsel. Om det er nødvendig, slik som når tispa blir aggressiv eller får jurbetennelse, behandler vi innbilt svangerskap. Det du som eier kan gjøre for å dempe tegnene på innbilt svangerskap, er å fjerne leker og å øke mosjon.

Medisinsk behandling er et medikament som heter Galastop og fjerner både de fysiske og psykiske tegnene på innbilt svangerskap. Galastop har ofte oppkast som bivirkning, men dette er vanligvis kun ved første dose og man behøver ikke avslutte behandling. Om det blir mer oppkast bør man kontakte veterinær, men som regel går dette raskt over. Om hunden er drektig vil dette preparatet føre til abort etter 35. dag i drektighet. Det hjelper ikke for tispa å ha kull, hun vil fortsatt få innbilt svangerskap ved senere etterbrunst.

Etter løpetid går tispa inn i en fase der eggstokkene slutter å skille ut hormoner. Denne perioden varer som regel 6 måneder, men dette kan variere fra 4-24 måneder uten at det er unormalt. Lengden på denne perioden vil bestemme hvor lang avstand det er mellom tispas løpetid.

Om man har tenkt å avle på hund er det flere ting som må tas i betraktning. Før trodde man at tispa hadde godt av å ha et kull, men det er nå avkreftet, og det er ingen fordeler for tispa ved å ha kull. Drektighet er ikke uten risiko og det kan bli dyrt om det skulle komme komplikasjoner, så vær forberedt på dette ved planlegging av paring. Sjekk hvilke veterinærer i området som har nattevakt i dagene da tispa skal føde, da dette som regel skjer på natten.  Det er også veldig viktig å avle sunne individer med godt gemytt som har gjennomgått de nødvendige undersøkelsene for rasen og har friske foreldre.

Foto: Hans Einar Enoksen

Fra Fuglehunden nr. 3 - 2016

FUGLEHUNDEN

Denne artikkelen ble publisert i Fuglehunden nr. 3 – 2016.