Dommere til høystatuskonkurranser høst 2016:

NM skog: Kongsberg NPK 26/8
Finaledommere: Arnfinn Holm, Jarle Klemmetsdal og Øystein Johnsen

NM høyfjell 2-4/9 Arr NGK:
Finale: Jan Terje Haugen og Svein Oddvar Hansen
Lag: Rune Magnussen og Edgar Henriksen
Semifinale: Marius Aakervik, Stian Henriksen,Svein Selli, Sverre Andersen, Frank Stuvland og Jostein Jensen.
Norsk Derby 23-25 september. Arr NPK:
Finale Vidar Angel og Bård Sigve Berntsen.
Semifinale: Jan Erling Sperre, Torbjørn Austvik, Rune Nedrebø, Cato Jonassen, Andreas Bjørn og Frode Døsvik.
NM lavland: 7-9/10 Arr. Østfold Fuglehundklubb:
Finale: Rune Frankmoen og Roar Karlsen.
Lag: Arne Abel Lunde og Lasse Kvam.
Semifinale: Dag Arne Berget, Ulf Fløymo, Oddmund Sordal, Bjørn Sjurseth, Per Tufte og Tor Espen Plassgård.