Det er vedtatt -med noen forandringer/begrensninger å videreføre  dispensasjonen fra regelverket med at dommerkandidater som har bestått Kongsvold 1 kan gå videre som settedommer i VK.  Den videre dispensasjonen lyder slik:
Til orientering:  Dommerkandidater som har bestått Kongsvold 1 kan gå som settedommere både i kvalitets- og konkurranseklasse fram til autorisasjonsprøven året etter. I konkurranseklasse kan kandidaten gå som settedommer i VK første dag,  men ikke i semifinale, finale eller 1-dags VK. Heller ikke i høystatusløp.

– Dommerkandidatene kan bare gå som settedommere med dommere som for hvert enkelt kandidatarbeid er godkjent av det lokale dommerutvalg, se skjema ”Gjennomføring av kandidatarbeider under dommerutdanning i regi av Fuglehundklubbenes Forbund”.

– Kandidater som ikke består autorisasjonsprøven kan ha settedommerfunksjon i VK i 1 år etter ikke bestått autorisasjonsprøve.

Med hilsen dommerutvalget i FKF