Har hunden hatt et slag?

Antagelig ikke. Kort og greit svar der. Det hender at hunder får hjerneblødning, men det er ikke vanlig. Spørsmålet i overskriften blir ofte stilt oss veterinærer av eierne til hunder som helt plutselig virker ukoordinert. Ofte faller hundene til siden, de kan ha unormale øyebevegelser (nystagmus), skjeling (strabismus) kaste opp og de holder hodet på skakke.

Av Morten Nossen
Veterinær – Fredrikstad Dyrehospital

Denne sammensetningen av symptomer kalles vestibulært syndrom og kan ha flere årsaker. Det ser veldig dramatisk ut for eiere, men mange ganger er dette helt harmløst og man trenger ikke en gang medisiner eller annen behandling.

Det finnes som sagt flere årsaker til vestibulært syndrom. For å ta det første først. Vestibulært syndrom kan enten være grunnet problemer med balanseorganet i øret (perifert vestibulært syndrom), eller problemet kan sitte i hjernen (sentralt vestibulært syndrom).

Dersom en hund presenterer med disse symptomene vil veterinæren gjøre forskjellige undersøkelser.  Det finnes noen veldig enkle tester for å bestemme om problemet sitter i hjernen eller i balanseorganet i øret. Veterinæren vil gjøre disse testene under konsultasjonen, dette vil fastslå om problemet er i hjernen eller i øret. Hvis problemet blir lokalisert til øret så vil man deretter gjøre videre undersøkelser.

Det betyr gjerne en bedøvelse og otoskopi av øregangen og trommehinne, samt røntgen eller CT av mellomøret. I noen tilfeller vil dette avdekke ørebetennelser, svultster eller andre funn. Avhengig av hva blir funnet kan sykdommen behandles.

I mange tilfeller finner man ikke noe feil med mellomøret. Det er ikke noen betennelse, ingen tegn til kreft eller andre problemer selv om de innledende undersøkelsene indikerte at det var balanseorganet det var noe feil med. Javel, så da tok vel veterinæren feil da? Da må det jo være en feil i hjernen ikke sant?

Dere gjettet sikkert at svaret på det retoriske spørsmålet er nei. Det er faktisk dette man håper på når en hund presenterer med vestibulært syndrom. Det betyr nemlig at diagnosen er idiopatisk vestibulært syndrom. Idiopatisk vestibulært syndrom, er en lidelse som primært rammer gamle hunder, gjerne de over 10 år. Vi vet ikke eksakt årsaken til idiopatisk vestibulært syndrom, men det vi vet er at tilstanden er ufarlig. Det finnes ingen raser som er mer disponerte og hannhunder og tisper får dette like ofte. Symptomene vil gradvis gi seg, og de fleste pasientene blir helt bra etter noen uker. Noen får en vedvarende skjev hodeholdning, men dette plager ikke hunden. Disse hundene trenger ikke medisiner.

I de tilfellene hvor de innledende undersøkelsene tyder på at problemet sitter i hjernen må det for å få en diagnose gjøres flere undersøkelser. Dette innebærer i så fall gjerne CT eller MR. Noen ganger sjekker man også spinalvæsken. CT og MR gjøres da primært for å lete etter kreft eller tegn på hjernebetennelse.

Prognosen for perifert vestibulært syndrom (problemet sitter i øret) avhenger av årsaken. Dersom grunnen er en mellomørebetennelse må den adresseres, og prognosen er god. Er årsaken for eksempel kreft så er prognosen selvfølgelig ikke god.

Dersom problemet blir lokalisert til hjernen (sentralt vestibulært syndrom) er ikke prognosen like god. Da er det stort sett grunnet kreft eller grunnet hjernebetennelse. Noen hjernebetennelser kan behandles og hundene kan ha det bra lenge. Kreft i hjernen på hund -pleier man ikke å behandle.

Til info: sykdommen finnes også hos katter.

Det finnes noen veldig enkle tester for å bestemme om problemet sitter i hjernen eller i balanseorganet i øret.

Bildet over viser klassisk skjev hodeposisjon i en hund med vestibulært syndrom. 

Fra Fuglehunden nr. 1 - 2016

FUGLEHUNDEN

Denne artikkelen ble publisert i Fuglehunden nr. 1 – 2016.