Martine Lund Ziener, Spesialist i hunde- og kattesykdommer

Uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole 1999, tatt spesialist eksamen i hund og katte-sykdommer i 2008, holder på med doktorgrad på autoimmune sykdommer hos hund. Jeg jobber også ved Fredrikstad Dyrehospital sammen med seks andre veterinærer; www.f-d.no. 

Jeg har vært medlem av avlsrådet i gordon-setterklubben siden 2005 der jeg leder forskningsprosjektet på kloløsning. Jeg har hatt både engelsk settere, gordonsettere, pointere og irsk setter. Jakter og går på prøver når anledningen byr seg, har også tre sønner i huset og en mann som også er veterinær. Hvis dere lurer på noe i spalten ta kontakt martine@f-d.no eller via telefon til Fredrikstad Dyrehospital 69 30 48 30.

Kennelhoste er en smittsom hoste hos hunder. Den er forårsaket av et virus som heter para-influensa og /eller adeno virus og en bakterie som heter Bordertella Bronkioseptica.
Virusene og bakteriene smitter via dråpesmitte. Viruset ødelegger slimhinnen i luftrøret og -lungene og -dermed er det lettere for bakterien å få fotfeste. Kennelhoste har lett for å oppstå der hvor det er mange hunder som oppholder seg tett sammen som for eksempel i kenneler eller på utstillinger.

Symptomer:
Eiere opplever ofte at hundene hoster og at hostekulene ender i brekninger og det kommer opp hvitt skum. Hundene kan være litt slappe i noen dager og ha litt feber. Normal temperatur på en hund er 37,5-38,5 i et rolig hjemmemiljø. Temperaturen må måles i endetarmen med et termometer. Det holder ikke å kjenne om snuten er varm og tørr eller fuktig og kald. Hunder med kennelhoste vil ofte også begynne å hoste når de drar i båndet. Sele istedenfor halsbånd er derfor å anbefale så lenge hunden hoster. Hunden skal ikke mosjoneres så lenge den hoster, men få være i ro slik at det ikke utvikler seg videre til en lungebetennelse. Eldre hunder som har dårlige hjerter eller andre kroniske sykdommer vil tåle en kennelhoste-episode dårligere enn hvis sykdomskomplekset angriper en ung hund. Det er veldig viktig å ikke ta feil av hjertehoste og kennelhoste. Hjertehosten kan være en livstruende tilstand, mens kennelhosten ofte blir bra av seg selv etter noen dager.

Smittevei:
Hundene smittes via dråpesmitte direkte fra hund til hund eller via menneske. Bordertella Bronchioseptica er en zoonose, hvilket vil si at sykdommen kan smitte mellom mennesker og dyr selv om dette ikke er så vanlig. Bordertella kan også smitte til katt, og katten kan smitte hunden. Bordertella bakterien overlever en stund i miljøet utenfor hunden.

Diagnose:
Hunder som hoster bør bli undersøkt hos veterinær og de sjekker spesielt hosterefleksen på halsen, temperatur, lytter på hjerte og lunger. Det kan være riktig å ta en blodprøve for å sjekke infeksjonsstatus på hunden og sjekke om infeksjonen har gått fra luftrøret ut i lungene. I noen tilfeller vil veterinæren også ta lungerøntgen for å se etter lungebetennelser eller for å sjekke størrelsen på hjertet. Det kan også gjøres en endoskopisk undersøkelse. Det vil si at man fører et kamera ned i lungene for å se om man finner en årsak til hosten, og ta prøver. Det tas både prøver til dyrkning av luftveier og for å se på hva slags celler som er tilstede i slimet fra lungene. Det kan godt hende at veterinæren også gjerne vil ha en avføringsprøve som er samlet opp over tre dager for å sjekke hunden for lungeorm.

Behandling:
Hunden bør holdes i ro og bruke sele hvis den har kennelhoste. Det er mulig å bruke hostesaft til barn hvis det ikke er en produktiv hoste, men heller en tørr hoste. De hundene som får en kraftig allmenn påvirkning med feber og der sykdommen utvikler seg til en lungebetennelse, må som regel legges inn for å få intravenøs antibiotika behandling.

Forebygging:
Det er anbefalt å vaksinere hundene mot Bordertella Bronkioseptica og parainfluensa virus hvert år. Denne vaksinen gis i nesen til hunden og gir effekt etter 72 timer og varer i ett år. Dersom man vet at hunden skal på kennel eller utstilling er det lurt å gi en oppfriskning av vaksinen. Nesevaksinen har mye bedre effekt enn den vanlige vaksinen som gis under huden.

Det er anbefalt å vaksinere hundene mot Bordertella Bronkioseptica og parainfluensa virus hvert år.