Martine Lund Ziener, Spesialist i hunde- og kattesykdommer

Uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole 1999, tatt spesialist eksamen i hund og katte-sykdommer i 2008, holder på med doktorgrad på autoimmune sykdommer hos hund. Jeg jobber også ved Fredrikstad Dyrehospital sammen med seks andre veterinærer; www.f-d.no. 

Jeg har vært medlem av avlsrådet i gordon-setterklubben siden 2005 der jeg leder forskningsprosjektet på kloløsning. Jeg har hatt både engelsk settere, gordonsettere, pointere og irsk setter. Jakter og går på prøver når anledningen byr seg, har også tre sønner i huset og en mann som også er veterinær. Hvis dere lurer på noe i spalten ta kontakt martine@f-d.no eller via telefon til Fredrikstad Dyrehospital 69 30 48 30.

Den vanligste årsaken til at hunder skader klørne sine er at de knekker fordi de henger seg fast i for eksempel en rist. I sjeldne tilfeller kan også benet som kloen sitter fast i brekke. 

Dyrlegen vil fjerne det som er igjen av klokapselen under sedasjon og legge på en lett bandasje og eventuelt ta ett røntgenbilde hvis det er mistanke om brudd. Det er som regel ikke nødvendig med antibiotika behandling i forbindelse med en brukket kapsel. Det er viktig at dyrlegen undersøker alle klør og ikke bare den ene som er skadet for å sjekke at dette ikke er starten på kloløsning, men at problemet bare angår en klo. Bandasjen bør tas av etter noen dager og hunden må forhindres fra å slikke på området med en potesokk eller en krave.

Rist som ofte skader klør

Rist som ofte skader klør

Skadet kloklør

Skadet kloklør

 

Kloklipp
Det er mange hundeeiere og hunder som gruer seg til å klippe klør. Men det er nødvendig å klippe klør på hunden sin jevnlig for å unngå skader. Kloveksten på hund varierer fra rase til rase og hvordan hunden blir brukt, men i gjennomsnitt vokser en klo 0,7-2,1 mm per uke. Husk at det skal være så hyggelig som mulig å klippe klør. Gi gjerne en godbit mens man klipper slik at ikke valpen blir redd, og det er lurt å være to når man skal klippe klør; en som holder og mater og en som klipper. Spør dyrlegen om de kan vise deg hvordan du skal klippe hvis du er usikker og prøv og klipp en klo mens dere er hos dyrlegen. Noen hunder er så engstelig ved kloklipp at de trenger sedasjon, men ikke be dyrlegen om å klippe klørene så langt ned at de begynner å blø for deretter å brenne klørne. Dette gjør at hunden får vondt etterpå og kan skade karforsyningen til klørne.

Kloklipp

Kloklipp

Gobiter er smart å ha med

Gobiter er smart å ha med

 

Betennelser i klofeste
Bakterier eller sopp kan gi betennelser i klofestet. Det er ofte betennelser med bakterier til stede når hunder knekker en klo, men disse vil bi borte når den løse kloen er fjernet. Noen hunder får gjentatte bakterieinfeksjoner rundt klofeste og da må dyrlegen lete etter årsaker til dette.

Hunder med allergi vil ofte slikke seg mye på labbene sine og dermed få soppinfeksjoner. Hunder med hvit pels vil ofte få en rødlig misfarving av pelsen og hvite klør kan bli brune på grunn av en sopp som heter malassessia. Det er viktig å utrede hunden for om den har allergi hvis hundene slikker seg mye på labber. Behandling må både rette seg mot den underliggende årsaken og soppinfeksjonen på labbene. Det vanligste er å ukentlig bruke en soppdrepende shampo på labbene.

Betennelse i klofeste

Betennelse i klofeste

 Malassessia infeksjon

Malassessia infeksjon

 

Svulster
Hunder kan få svulster på tærne og de mest vanlige er platepitel karsinom og melanom (føflekk kreft). Disse krefttypene er ondartete og tåen må amputeres. Dyrlegen vil undersøke lymfeknuten som drenerer den angrepne tåen for å se om kreften har spredd seg og ta røntgen bilder av lungene før operasjonen. Det er god sjanse for å kurere hundene hvis svulsten blir fjernet før den har rukket å vokse seg for stor.

Svulst i klokapsel. Bilde fra: Miller, Griffin, Campbell, “Small Animal Dermatology 7th edition

 

Immunmedierte sykdommer som angår klør
Phempigus foliaceus og systemisk lupus erytromathosus er sjeldne immun medierte sykdommer som også angriper klør. Hunder med disse sykdommene vil også ha hudsymptomer på ansiktet og resten av kroppen fordi sykdommene ikke angriper bare klørne.

Kloløsning er en immunmediert sykdom som bare angriper klørne. Sykdommen er blant annet beskrevet hos vorster, irsk, gordon og engelsk setter, rhodesian ridgeback, puddel, labrador, kinesisk nakenhund og risenschnauzer. Hos settere får 75 % av hundene de første symptomene mellom mai og september. En forklaring til årstidsvariasjonen i forekomsten av sykdommen kan være at kloløsningen blir utløst når hundene blir trent på hardt underlag fram til jakten. Hundene er i gjennomsnitt 4,4 år når de får sykdommen, men tilfeller er beskrevet fra 1- 9 år gamle. Det er like mange hanhunder som tisper som får sykdommen. Behandlingen er å fjerne de løse klokapslene under narkose og behandle eventuelle infeksjoner som er tilstede. Bandasjer bør bare sitte på opptil to dager fordi da tørker klofestene fortere opp. Det er viktig å gi god smertelindring når klokapslene fjernes. Det finnes ikke medisiner som stopper løsning av klør når den først har begynt og 85 % av hundene som får kloløsning mister klørne på alle labber. Behandlingen for kloløsning er fjerning av løse kapsler i akutt fasen og tilskudd av omega tre i foret. De hundene som får gjentatte løsninger på samme klør og som er plaget av dette, dvs ca 30 %, bør få tilbud om immun dempende medisiner. Det finnes flere alternativer for eksempel cyclosporin, pentoxyphylline, niacinamide og prednisolon og hva som velges må vurderes ut i fra pris på medisiner, hvor plaget hunden er og eiers ønsker.

Etter kloløsning får 65 % av hundene tilbakevekst av misdannete klør som sjelden trengs å klippes. Disse hundene fungerer som regel bra på jakt selv om de ikke har normale klør. 11 % av hundene får normale klør etter kloløsning og 30 % av hundene har gjentatte løsninger av klør. Sykdommen er ofte mest aggressiv og smertefull første gang klørne løsner og det er mange hunder som fungerer tilfredstillende fordi om de mister klør flere ganger. Noen hunder vil bli avlivet på grunn av sykdommen fordi de har smerter hver gang løsningen skjer. Kloløsning er arvelig og hunder som har sykdommen skal ikke avles på. Det er gjort genetiske studier på kloløsning hos gordon og engelsk settere der vi ser at det er forskjell på genene hos syke og friske individer. Det er flere gener som er involvert i utvikling av sykdommen og det jobbes med å utvikle en genetisk indeks for kloløsning som kan være til hjelp i avlsarbeidet slik at frekvensen av sykdommen kan reduseres.

Løsning av klokapsel. Bilde: MLZ

losning-av-klo_2A

Løsning av klokapsel. Bilde: MLZ

Løsning av klokapsel. Bilde: MLZ