Mattias Westerlund: Trinnvis trening med Hundskolan Vision

 

Reis

Med ferdig Reis skal vi ha en hund som avanserer fram raskt og djervt på kommando og reiser fugl slik at jegeren får anledning til å skyte. Hunden skal sette seg og være rolig i oppflukt og skudd. 

Innøving av REIS kan kobles sammen med tidligere innøvde ferdigheter SITT og RIOS.

Metoden til Hundskolan Vision gjør at hunden lærer seg rett adferd i forbindelse med REIS helt fra starten. Den gir også hjelp til fører som har en treg eller uvillige reiser. Videre er metoden nyttig om man har en hund som tjuvreiser. Til hjelp i treningen brukes man en liten matte, for eksempel et sitteunderlag eller enn liten duk, se bilde.

Bestem deg først for hvilket ord du vil bruke som reis-kommando.  ”Ja!” er vanlig. Vær deretter nøye med ikke å bruke dette kommando-ordet i andre sammenhenger enn i forbindelse med REIS.  Det betyr at du må velge ord som ”Fri”, ”Vær- så- god” eller annet når du gir hunden tillatelse til å hoppe ut av bilen eller gå ut ytterdøren.

Ha som mål for treningen er at hunden skal bli trygg på hva den skal gjøre i en REIS-situa-sjon.  Med den metoden som beskrives her kan du enkelt trene i hverdagen og på alle mulige fysiske steder, i byen, i en hage eller på fjellet.

Trinnvis innlæring av REIS:

 • Legg en godbit oppå matten. Gå med hunden fram mot matten i kobbel og la den få ta godbiten. Stimuler også med ros. Gjenta dette til hunden er trygg på å gå fram og ta biten. Legg på kommandoen (”Ja!”) når adferden er inne.
 • Etter en del gjentagelser vil hunden etter hvert kaste seg fram mot matten både raskt og djervt på kommando.
 • Parallelt med dette lærer hunden å stå stille på kommando. Start med hunden i bånd. Stopp og få hunden til å stå rolig. Gjenta. Legg på kommandoen ”Stå!” når hunden gjør dette.
 • Når hunden har lært disse to momenter hver for seg, kobler man de sammen i en øvelse: Start ca. 5 m fra matten. Hunden får ordre om ”Stå” og står stille helt til den får ordre om REIS. Da vil den løpe rett mot matten på kommando-ordet og få godbit som belønning. Vi har nå lært hunden å stå stille helt til den får lov til å gå fram. Grunnprinsippene på plass, og veien videre handler om bearbeiding.
 • Øvelsen repeteres og varieres ved at fører står i større avstand og i ulike vinkler fra hunden. For eksempel kan du gå på siden av hunden, foran eller på motsatt side av matten. Hunden lærer seg å ha samme adferd uansett hvor fører står i forhold til hunden.
 • Varier øvelsen i ulike miljøer. Start med de enkle øvelsene på et nytt sted, for et jorde eller i skogen. Økt vanskelighetsgrad.  Gjentagende øvelse med matten gjør at hunden lettere å forstå øvelsen selv om det skjer på et nytt sted.
 • Til slutt kobler du på SITT-kommando og RIOS, Ro- i oppflukt og skudd ved å bruke rype-dummy, se omtale i Fuglehunden nr 6 2013. Hunden vil etter hvert sette seg av seg selv når hunden er framme ved matten og det er fugl i luften.
 • Til slutt kan du også gjøre øvelsen med levende fugl og helt til slutt med skudd.

Tørrtrening som omtalt i disse seriene fører til at man får inn adferden for de ulike øvelsene før man er på fjellet: Både hver for seg og koblet sammen gjelder det REIS, SITT og RIOS.  Treningen gjør at hunden blir trygg på hva som kreves av den. Når du og hunden til slutt skal på jakt vil adferden være innlært og det blir lett å overføre de ulike momentene til den reelle fuglesituasjonen.

 

Har du en tjuvreiser?

Denne treningsmetoden for REIS er til god hjelp dersom du har en tjuvreiser. Ved å øve inn koblingen mellom Stå-kommando og Reis-kommando vil hunden etter forstå at den skall vente med å reise til den får beskjed.

s-10-12-Reis-og-Innkalling

Ved trening av REIS er det svært viktig å holde oppe lysten og motivasjonen hos hunden.
Tren derfor ikke mer enn to-tre ganger hver gang, eller varier treningsmåten slik at hunden ikke blir lei.

 


Innkalling

Det er viktig at fuglehunden adlyder innkalling, både på kort og lang avstand. Du kan starte treningen ganske tidlig, fra valpen er liten. Treningsmetoden som beskrevet her kan samtidig brukes på voksne hunder som trenger trening på innkalling. 

Målet med treningen er at hunden skal kunne komme på innkallingskommandoen, uansett situasjon, miljø, annen forstyrrelse eller avstand.

Som i andre treningsmomenter etter metodene til Hundskolan Vision skal vi først å få inn rett adferd, deretter legger vi på kommando-ordet. Noen velger ”Hit”, andre ”Kom” eller annet.  Treningen starter innendørs med hunden i kobbel. Øvelsene gjentas utendørs, der du går tilbake til de enkle øvelsene, siden økende vanskelighetsgrad.  Fordelen med å starte innendørs er at hunden er i vant og trygt miljø. Her er det heller ingen forstyrrende elementer. Dette betyr at innlæringen skjer raskt.

Det er viktig å ikke kalle inn hunden dersom du ikke er sikker på at den faktisk vil lykkes med å komme.

 

Trinnvis innlæring av Innkalling:

 • Få hunden/valpen til å komme til deg med å lokke med en godbit, vifte med armene og gå bakover vekk fra hunden. Ros masse når den kommer. Gjenta flere ganger.
 • Når hunden forstår at den skal komme når du vifter med armene, kan du legge på kommando-ordet mens den kommer løpende mot deg. Ros og gjenta mange ganger.
 • Tren til hunden kommer på kommando, også før du har vist armbevegelsene.
 • Gjør det samme, med erstatt stemmen med fløyte, så lærer den også dette signalet på innkalling. Det samme kan du gjøre med navnet til hunden.
 • Gjenta mange ganger til du vet at hunden kan ordren og følger kommandoen.
 • Varier øvelsen i ulike omgivelser. Flytt ut i hagen, men start på nytt med kobbel og kort avstand. Øk vanskelighetsgrad langsomt og trinnvis, blant annet ved å legge på ulike forstyrrelser.
 • Tren bevisst når hunden er uoppmerksom, når den er løs og på stadig lengre avstand. Alle nye momenter skal trenes i vante omgivelser først, deretter i uvante omgivelser. Legg inn provokasjoner, som andre hunder eller andre type forstyrrelser når du kalle inn hunden.

 

Hva gjør vi når hunden ikke kommer på innkallingen din?

Dersom hunden ikke adlyder, må du gi tydelig uttrykk for din misnøye. Ikke gjenta innkalling, men si i stedet tydelig ”Nei!”. Når vi først har måttet korrigere hunden i en slik situasjon, er det viktig å følge opp, slik at hunden faktisk lykkes i å følge kommandoen kort tid etter. Gi hunden derfor raskt fri-kommando etter ditt Nei. Gi ny innkallingsordre, og gi ikke ros før den nå har lykkes i å gjennomføre øvelsen.  Du kan gjerne bruke kobbel på hunden, slik at du har kontroll på situasjonen.

Ved hjelp av kobbel kan du selv skape situasjoner som inngår i treningen. Gi innkallingsordre bevisst når du ser at hunden er veldig opptatt av noe annet.  Dersom den ikke straks avslutter det den er holder på med og kommer mot deg, skal du raskt irettesette og følge opp som beskrevet over. Dette videreføres utendørs, og etter hvert når hunden er løs.

 

Trinnvis reaksjon når hunden ikke adlyder innkallingsordre:

 • Si ”Nei!”
 • Gi fri-kommando. Ikke gjenta ”hit”, unngå å gi hunden ros.
 • Gi ny innkallingsordre så snart du har kontroll på situasjonen, gjerne ved hjelp av kobbel.
 • Ros og klapp ved når den har lykkes i å komme raskt og presis på din innkalling.
 • Med bruk av denne framgangsmåten gjør du tydelig forskjell på en situasjon der hunden gjør øvelsen 100 prosent rett eller bare 50 prosent rett.

Innkalling

Unngå å kalle inn hunden fra Sitt eller Ligg/Dekk. Det kan bidra til å svekke denne ferdigheten, som er viktig å ha på plass til RIOS,  Ro-i-oppflukt og skudd.