Av Anniken Friis. Leder i NISK avd 5

Ha alltid disse prinsippene klart for deg når du trener:

 • All trening skal skje systematisk og steg for steg.
 • Vær sikker på at hunden faktisk har forstått hva du ønsker den skal gjøre. Først når den er trygg på hva som forventes av den, kan du øke vanskelighetsgrad.
 • Ros hunden når den gjør rett. Hund og fører bygger da positive sirkler, som gir trygghet.
 • Sørg for at hunden alltid lykkes i øvelsene. Det vil bidra til at hunden nesten utelukkende får positive erfaringer. Går du for fort fram og hunden gjør feil, må du gå tilbake et trinn eller to i opplæringen.
 • Gjør øvelsen vanskeligere bare gradvis og ”umerkelig”. Legg langsomt på nye og mer utfordrende forstyrrelser.
 • Hunden lærer i stedsbundne ”bilder”.  Et moment må derfor læres på nytt i ulike situasjoner, ulike steder, retninger og økende avstander.  Bruk masse fantasi til å variere måten å gjennomføre momentene på.
 • Dersom hunden ikke adlyder, skal du raskt korrigere med et tydelig Nei! Gi deretter Frikommando og gjenta øvelsen slik at hunden lykkes. Det kan man sikre ved å ta på kobbel eller gå tilbake til en enklere variant av øvelsen.

 

SITT

Sitt-kommandoen er noe av det viktigste vi lærer en fuglehund. Hunden må kunne sette seg etter reising, ved støkking av fugl og når dere er på jakt. Den må og lære å være rolig i oppflukt og skudd.  Først når man har dette på plass kan man felle fugl på sikker måte, og jakten blir rolig og avslappende for både fører og hund.  

Sett følgende mål for treningen:

 • Du skal kunne sette hunden på lengste avstand den er fra deg. Har du en hund som søker 150 m unna, skal du kunne sette hunden på denne avstanden. Søker hunden din ikke lenger enn 50 m unna, vil dette være tilstrekkelig.
 • Du skal kunne sette hunden når den har fokus på helt andre ting, som for eksempel andre hunder og mennesker, og ikke forventer en Sitt-kommando.
 • Hunden skal kunne sitte i minst 2 minutter med ulike forstyrrende momenter rundt seg, og i ulike miljø.

 

Trinnvis innlæring av Sitt: 

 • Lær hunden ønsket adferd ved å dra en godbit over hodet og bakover til den setter seg. Gi godbiten. Gjenta.
 • Når hunden har lært å sette seg raskt, legger du på kommando-ordet SITT i samme øyeblikk som du drar godbiten over hodet. Øv på dette mange ganger innendørs og med kobbel.  Etter hvert gjør du det samme uten godbit. Gradvis fjerner du også håndbevegelsen, og hunden setter seg bare på kommando-ordet.
 • Når hunden kan Sitt-kommandoen skal du fortsette å trene på ulike steder og omgivelser. Pass på at hunden er alltid er rask i sin reaksjon på kommandoen.
 • Øv på at hunden blir skal sittende mens du går vekk fra hunden. Første gang går du bare en skobredde unna, men avstanden økes for hver treningsøkt. I begynnelsen skal dette skje uten forstyrrelser. Når hunden mestrer å bli sittende når du er på en viss avstand, kan du legge inn forstyrrende elementer, som å kaste med gjenstander eller slippe andre hunder til.
 • Øk så avstanden mellom deg og hunden når du gir selve Sitt-kommandoen.  I begynnelsen må hunden være ganske nær, enten løs eller i kobbel.  Deretter økes avstanden suksessivt. Først bør øvelsen skje uten forstyrrelser, men etter hvert innfører du ulike former for provokasjoner.
 • Dersom du ønsker å øve inn Sitt på fløyte, gå tilbake til innlæringsfasen. Legg på fløytesignalet samtidig som du fører hånden over hodet, slik at hunden kobler lyden med kommandoen. Gå ellers trinnvis fram som beskrevet over.
 • Gå alltid tilbake til hunden og gi Fri-kommando når øvelsen er over. Hunden skal aldri reise seg på eget initiativ!

 

Ro i oppflukt og skudd (RIOS).

Med Ro i oppflukt og skudd menes at fuglehunden skal holde seg rolig eller setter seg når fugl letter og når det skytes. Treningen bygger på hunden har lært Sitt.

Trening gjennomføres ved hjelp av en rype-dummy som du lager med et lite plastrør. Utenpå røret tapes oppklippete strimler av et mykt plaststoff. Når man kaster dummyen opp i luften vil strimlene lage en lyd som minner om vingeslag.  Ved å trene med en slik dummy vil hunden lære å sette seg hver gang det er ”fugl i luften”.  Videre vil bli vant til at fugler ”alltid faller ned”, og vil bli mindre opptatt av å løpe etter i en virkelig jaktsituasjon.

Framgangsmåten kan sammenlignes med innlæring av apport. Her lærer hunden først å holde og gripe dummyen, mens rypefjær og ordentlig rype legges på som siste punkt i innlæringen.  Også i RIOS-treningen lærer hunden først rett adferd, slik at det etterpå er enkelt å overføre læringen til en reell jaktsituasjon.

Trinnvis innlæring av RIOS: 

 • Ha hunden ved siden av deg i kobbel. Gå framfor hunden og kast rype-dummyen foran hunden og opp i luften. Når hunden registrerer dummyen roser du hunden, deretter gir du Sitt-kommando.
 • Repeter denne øvelsen så mange ganger at hunden til slutt setter seg ved synet av dummy i luften.
 • Gjenta øvelsen når hunden er løs ved siden av deg. Hunden skal ikke ruse fram til dummyen, men sette seg og bli vant med at den forsvinner ut av synsbildet. Hunden skal alltid sitte til du gir Fri-kommando.
 • Gå videre i treningen ved at en annen person står gjemt og kaster dummyen foran deg når du kommer forbi med hunden. Gjenta dette fra flere retninger, til hunden setter seg på grunn av dummyen. Husk at hver gang du endrer retningen som dummyen kommer fra, endres ”bildet” for hunden. Bruk kobbel i alle nye situasjoner, helt til du er sikker på at hunden forstår og lykkes i øvelsen.
 • Ha hunden løs, og kast dummyen når hunden ikke forventer det.
 • Øv med to hunder løs sammen. Kast dummyen når hundene er opptatt av hverandre i lek.
 • Øvelsen kan og gjøres med et elektrisk sprettbur.  La hunden gå mot buret, og dummyen hives ut når hunden ikke forventer det.
 • Øk vanskelighetsgrad ved å la hunden løpe mot buret, og dummyen hives mens hunden er på vei. Du kan variere med å sette buret på ulike steder der hunden er ute i søk, for eksempel på et jorde, i skogen eller i fjellet.
 • Øvelsen kan videreføres med duer. Det er da viktig å legge opp øvelsen slik at hunden tror fuglen er vill. Det gjøres ved å øve i medvind. Poenget er at hunden skal sette seg for ”fugl i luften”, ikke på grunn av vitring fra duen. RIOS-trening må ikke sammenblandes med standtrening!
 • Ha hunden i kobbel i begynnelsen, både når du bruker bur og duer. Husk alltid å rose hunden når den ser ”fuglen” og setter seg. Endre miljøet rundt treningen så mest mulig, slik at hunden venner seg til øvelsen i ulike settinger.
 • Øv som over når hunden søker i medvind. Hiv ut dummyen i økende avstand.
 • På dette stadiet kan man øve med to hunder som er kommet like langt i treningen. Når de søker sammen får man inn konkurranse i treningen.
 • Husk at du alltid skal ha Sitt-kommandoen å falle tilbake på. Bruk kommandoen helt til du er sikker på at hunden setter seg ved synet av fugl i luften. Er du det minste usikker på om den virkelig vil gjøre det, skal du forsterke med kommandoen.
 • Etter hvert kan du kombinere Sitt og RIOS med treningen på reising og apport, som er viktig grunnlag for praktisk jakt.  Dette vil følger i senere artikler.

 

Filmer  

På nettsiden til Hundskolan Vision kan man kjøpe filmer som viser trening av en rekke Sitt, RIOS og mange andre treningsmomenter.

Fuglehundens lesere får 10 prosent rabatt på filmene om Sitt og Stadga (RIOS) fram til fire uker etter utgivelsesdag for Fuglehunden nr. 6-2013 ved å oppgi følgende rabatt kode: FUGLE6. Filmene kjøpes på www.webdog.nu. Her finner man og informasjon om hvordan man får tilgang til filmene.