– Hva må forsikringsselskapet vite?

Hver eneste høst er det jegere som må gå ned fra fjellet uten følge av hunden som var der så forventningsfull og glad på vei ut i terrenget.

Tekst: Marit Krohg

 

I noen tilfeller har hunden rett og slett segnet død om på grunn av plutselig sykdom. Andre tilfeller kan skyldes uhell med hagla, rovdyr eller andre alvorlige skader.  Noen ganger kommer hunden rett og slett ikke tilbake fra søk – og alle forsøk på å spore den opp er forgjeves.

Det er en tung vei å gå. Telefoner skal tas til familie og jaktkompiser. Deretter er det forsikringsselskapet som skal kontaktes.

Ann Tove Heitmann har ansvar for behandlingen av saker knyttet til Hundeforsikringen i If skadeforsikring. Hun har mottatt atskillige henvendelser fra triste hundeeiere.

– Hva dekker egentlig en vanlig hundeforsikring i slike tilfeller?

– Når det er tegnet livsforsikring på hunden har eier rett på erstatning når hunden dør som følge av en ulykke eller sykdom eller ikke kommer til rette. Erstatningen er den forsikringssummen som er valgt ved tegning. Egenandelen vil variere noe avhengig av hundens alder.

– Hvilken dokumentasjon trenger forsikringsselskapet? 

– Det beste er selvfølgelig om man tar med seg hunden til en veterinær som utsteder dødsattest, sier Ann Tove. Men hun er rask med å tilføye: – Det er selvfølgelig ikke alltid like enkelt å få med seg en død hund ned fra fjellet. I slike tilfeller er det greit å få et par uhildede vitner til å bekrefte hendelsen. Det fungerer som fullgod dokumentasjon i en skadesak. Dersom man er alene på fjellet når hunden dør, må hendelsesforløpet dokumenteres så godt det lar seg gjøre. Skadeoppgjøret blir vurdert ut fra de fakta vi får.

– Hva med de tilfellene der hunden blir sporløst borte?

– Hvis hunden blir borte, skal dette meldes til politiet og til forsikringsselskapet. Forsvunnet dyr anses som tapt tre måneder etter at det er meldt savnet, forklarer hun.

– Har du ellers noen gode råd til oss fuglehundeeiere som snart skal avgårde på jakt?

– At stadig flere bruker GPS på hunden ute i fjellet vil nok redusere problemet med hunder som forsvinner. Samtidig er det viktig å huske på at hunden kan bli skadet dersom den hekter GPS-en i noe, påpeker Ann Tove. – Godt dresserte hunder er selvfølgelig en fordel. De er lettere å styre både i søk og skuddsituasjoner.

– I en del tilfeller kunne nok hundefører med fordel også vært litt bedre «dressert». Vi får noen meldinger om skadde eller bortkomne hunder som helt klart kunne vært unngått dersom eieren hadde fulgt vanlige fjellvettregler. I enkelte tilfeller hvor hunden blir borte har man rett og slett ikke snudd i tide når det har trukket opp til uvær. I dårlig sikt er det vanskeligere å holde kontakt med hunden. Enkelt førstehjelpsutstyr i sekken kan også bidra til å begrense skader både hos to- og firbente, minner hun om – før hun avslutter med å ønske Fuglehundens lesere en riktig god høstjakt.