Grunnprinsipper

Metoden som blir brukt i hundedressuren bygger på innsikt i hundens egenskaper. Vi som førere må være konsekvente og målrettet, og hele tiden ha fokus på hva hunden forstår og er motivert for. Vi må gå sakte fram, steg for steg, og hele tiden sikre oss at hunden har forstått og er trygg på det den gjør.

Der er viktig å lære hunden forskjell på rett og galt. Dette gjør vi ved å øke eller minke motivasjonen for en gitt adferd. For eksempel vil vi framelske at hunden kommer på innkalling, mens vi vil hindre at den løper etter naboens katt eller fuglen i fjellet.

Hunden må lære at den ikke oppnå noe gjennom flukt, for eksempel stikke av og løpe unna, være passiv eller bli aggressiv. Vi skal ”plukke av” hunden slik adferd. Hunden vil samarbeide med fører når dens erfaring tilsier at den vil tjene på å gjøre det. Da er vi som førere er blitt betydningsfulle for hunden.

Hvordan går man fram?

 

Det første hunden må lære er forskjell på ”Bra” og ”Nei”.

Det første ordet vi lærer hunden er ”Bra” Ordet skal brukes ofte, og alltid når hunden gjør rett. Hunden skal bli glad når den får ros, og vise det med logring eller annen positiv reaksjon. På denne måten vil hunden langsomt bli trygg på at når den lykkes i sin adferd. Dette øker hundens motivasjon til å velge rett. Dette skal gjelde ulike moment, som å komme på innkalling, sette seg eller apportere.

Det andre ordet hunden skal lære er ”Nei”. Dette må også læres, fordi hunden skal få tydelig beskjed når den gjør noe uønsket. Man kan for eksempel skape en situasjon der hunden begynner å bite i en gjenstand uten at det er gitt signal om at den får lov til nettopp det. Da sier vi klart og tydelig ”Nei”, hunden vil forstå og vise med kroppsspråk at den er ukomfortabel. Forskjell i sinnsstemningen på en glad hund og en hund som nettopp er irettesatt skal være lett å regi-strere.

Det er viktig at vi som førere hele tiden gir hunden klar og tydelig tilbakemelding på om adferden er rett eller gal. En hund har optimal læringseffekten innen to sekunder, og vi bør derfor gi beskjed raskt.

Det er likevel viktig å ha stor overvekt i bruk av positiv tilbakemelding. Irettesetting bør brukes i få og viktige situasjoner med stor læringseffekt.

Praktisk trening  

All trening starter innendørs og med kobbel på hunden. Dette gjelder alle dressurmoment, som sitt, lineføring, innkalling og annet. Innendørs har vi kontroll på omgivelsene. Det hunden har lært innendørs kan etter hvert flyttes utendørs, og til nye omgivelser og situasjoner, men hele tiden stegvis og kontrollert. Når vi for eksempel er kommet så langt at vi flytter sitt-øvelsen fra kjøkkenet til plenen ute, skal vi begynner vi forfra igjen, med kobbel og med enkle øvelser.

Dette gjør vi fordi hunden tenker i bilder. Selv om den har lært ”sitt” inne på kjøkkenet, må den lære hva ”sitt” betyr ute i hagen eller andre steder.  Kobbelet brukes for å kontrollere at man lykkes i øvelsene. Avstanden mellom hund og fører øker langsomt meter for meter, og kobbelet tas av etter hvert.

Metoden innebærer også at vi lærer hunden rett adferd før vi gir kommando. Adferden kan læres med ros og/eller godbit. Først når hunden har forstått hvilken adferd vi ønsker, legger vi på kommandoen.

 

Bruk av korreksjon – Ikke gjenta kommando

Det er viktig å ikke gjenta en kommando dersom hunden ikke adlyder. Vi korrigerer ulydighet med Nei! Da vil hunden enten slutte med det den gjør og kanskje i stedet velge å følge kommandoen. Hvis det siste ikke skjer, må vi raskt gi en frikommando til hunden, for deretter å rask etter prøve på nytt, kanskje litt enklere, og i alle fall sørge for at hunden lykkes og gjør rett neste gang.

En slik konsekvent dressurmetode krever mye av oss hundeeiere. De fleste har vel en uvane med gjenta kommandoen mange ganger, til tross for at hunden fortsetter å ignorere oss..

Metodene som brukes av Hundskolan Vision krever at vi er nøye og konsekvent i detaljer. Men vi vil og oppdage at tilnærmingen både er enkel og genial. Enkel fordi vi ”bygger stein på stein”. Genial fordi man ikke kan gjøre store feil mot hunden, da alt er basert på positiv tilbakemelding.  Men det er viktig at vi ikke skaper situasjoner der vi er usikre på om hunden har forstått eller greier å utføre en kommando. Da må vi vente til vi er kommet lenger i dressuren og ”tiden er inne”.

Hundskolan Vision har laget en rekke små filmer som kan kjøpes på nettsiden. Her får man nøyere beskrivelse av framgangsmåter i ulike dressurmomenter, også spesielle tema som er viktig i fuglehunddressur. Man kan ta seg tid til å studere demonstrasjonsfilmene og tenke gjennom de grunnleggende teoriene som ligger bak metoden.

Mange vil få nye tanker om veien vi kan gå for å dressere en fuglehund. Samtidig kan det og bidra til å gis oss et enda mer harmonisk og godt liv sammen med hunden vår.