Tenk dere dette scenario –

Ny hundeier har bestemt seg for å kjøpe fuglehund etter nøye overveielse. Den nye hundeeieren bruker mye tid på å finne ut hvilken rase han skal ha og fra hvilket kull de skal velge valp. De søker på  internett, ringer til avlsrådet i rasen, snakker med andre som har samme type hund og snakker kanskje også med en veterinær. Etter å snakket med oppdretter og fått møte mor med valpekull blir den nye valpen valgt ut. Ny valp kommer i hus og lykken er enorm.  De nye eierne melder seg på valpekurs, leser hundelitteratur og koser seg med det nye familiemedlemmet. De er hos veterinæren når valpen er 12 uker for vaksine og helsekontroll og alt ser bra ut. Tiden går og de legger ned masse tid i å dressere unghunden slik at de skal få en lydig hund og en bra jakthund. Hunden gjør det bra på jakt og fungerer veldig fint i familien.  Når hunden blir 2 år begynner eier lure på om hunden ser dårlig. Den har begynt å bjeffe på ting i mørket og virker utrygg. Eier tar med hunden til veterinær og får den øyelyst. Det viser seg at hunden har langt fremskredet PRA(progressiv retinal atrofi) og er nesten blind. Det er ingen behandling tilgjengelig og hunden må leve videre med sin sykdom så godt det lar seg gjøre. Eier er fortvilet og tar kontakt med oppdretter og avlsråd  for å høre hva PRA er for noe.

Eierne får vite av avlsrådet at dette er en arvelig sykdom som det finnes en genetisk test for. Det finnes flere former for PRA og to genetiske tester.

 

”Sen form av PRA”:

PRA rcd 4 er en gen mutasjon  som gir blindhet hos  eldre hunder, gjennomsnittelig når hundene er mellom 8-10 år. Irsk, engelsk og gordon settere har denne formen for PRA og det er en stor andel av de hundene som er testet hittil som er bærere.

 

”Tidlig form av PRA”:

PRA rcd 1 er en mutasjon som gir blindhet på hundene fra 1-3 års alder. Irsk setter har en genetisk test for denne sykdommen. Engelsk og gordon setter har foreløpig ikke en genetisk test for rcd1, men det er beskrevet flere tilfeller der hunder blir tidlige blinde i disse rasene også.

Eier tar kontakt med oppdretter, men de vet ikke så mye om sykdommen og hverken tispe eller hannhund er testet for PRA før paring. Oppdretter beklager så mye, men tilbyr hundeeier en ny hund fra samme kombinasjon av mor og far. Hundeeier er usikker på om det er lurt, og tar kontakt med veterinæren sin for å høre hva de skal gjøre.

Veterinærens svar  til hundeeieren er at han ikke må ta en ny valp fra denne kombinasjonen før valpen har tatt en  gentest for PRA . Det mistenkes at dette kan være en tidlig form for PRA så mutasjon for både crd 1 og crd4 bør testes. Dersom valpen  er bærer eller fri for PRA, er det ok å kjøpe denne valpen, men dersom den er affisert for PRA bør han ikke kjøpe den.

Oppdretter ringer til avlsrådet og er fortvilet fordi en valp i hans oppdrett har fått diagnosen PRA når den er tre år og har blitt blind. Han lurer på hva han skal gjøre med videre avl av denne tispen. Han har testet henne for PRA og fått beskjed om at hun er bærer. Dette er en tispe med gode resultater på jaktprøver og han har lyst til avle videre på henne.

Avlsrådets svar  til oppdretter er at han trygt kan bruke henne videre i avl, men at han må bare bruke henne mot hannhunder som er frie for PRA på gentesten for da vil det ikke komme affiserte valper i kullet. Oppdretter har også en annen tispe som er testet fri for PRA og denne anbefaler avlsrådet at bør brukes mot hanhhunder som er bærere , affisert eller fri.

PRA er en øyesykdom som både irsk, gordon og engelsk setter er disponert for å få. Hundene blir gradvis blinde fordi netthhinnen blir ødelagt. Ernst Otto Ropstad har skrevet to artikler tidligere i fuglehunden om øyelysing og sykdommen. Det ligger også gode artikler om emnet på irsk,  gordon og engelsk setter klubbene sine hjemmesider under avl og helse. Irsk setter klubben anbefaler alle oppdrettere å teste for crd1 og crd4. Skjemaet kan hentes fra Irsksetterklubben sine hjemmesider og Dogweb og testen sendes til Animal Health trust (AHT). Resultatene legges inn i dogweb og legges ut på hjemmesidene. Gordonsetterklubben anbefaler sine oppdrettere å teste for rcd4, skjema kan finnes på Norges veterinær høgskole (NVH) sine hjemmesider eller gordonsetterklubben sine hjemmesider. Det er søkt om at resultatenes skal legges inn i Dogweb. Prøvene sendes NVH eller AHT. Det jobbes med å finne en test for crd1 på rasen. Engelsksetterklubben krever kjent PRA status for å få registrert valper.  Skjema finnes på  dogweb og NVH sine hjemmesider og prøvene sendes til NVH, det testes for crd 4.

Det hersker fortsatt mye forvirring om PRA og noen av disse spørsmålene har jeg prøvd å belyse gjennom denne lille historien. Jeg håper det kan være til noe hjelp og dempe noen av frustrasjonen og forvirringen. Kunnskap er ingen trussel og DNA tester uansett hvilken sykdom det gjelder skader ikke avlen, bare de brukes på riktig måte.  En bærer for PRA er en frisk hund og skal ikke utelukkes fra avlen på noen som helst måte.