Forebyggende helsearbeid handler om å legge forholdene til rette slik at hundene ikke blir syke. Det begynner med gode oppdrettere som velger ut friske avlsdyr som er fri for arvelige defekter og med godt gemytt. Tispa skal tas godt vare på i drektighetsperioden med riktig foring, mosjon og ormekur.

Valpene skal ha ett trygt og godt oppvekstmiljø med riktig sosialisering og ernæring. Tispa vil overføre antistoffer som beskytter mot virusinfeksjoner via råmelken og dette vil beskytte valpen fram til den er ca 8 uker. Valpene tar opp antistoffene via tarmen og det er derfor veldig viktig at valpene får i seg råmelk så tidlig som mulig etter fødsel for etter ett døgn klarer ikke tarmen og ta opp antistoffene lenger.

I Norge er det anbefalt å vaksinere hundene mot parvo, kennelhoste (bordertella bronchioseptica og parainfluensavirus), valpesyke og smittsom leverbetennelse (HCC). Poenget med vaksinen er å trigge hundenes immunforsvar slik at det produserer antistoffer mot viruset og dermed beskytter kroppen mot infeksjon. Valpene klarer gradvis å produsere egne antistoffer fra de er seks til åtte uker gamle og på samme tid vil nivået av antistoffer mot parvo viruset fra mor, synke i valpens blod. Oppdrettere bør derfor  ta valpene med til dyrlege ved ca åtte ukers alder for at de skal få helseattest, parvovirus vaksine og id merke. Valpene vil da  bli undersøkt for å sjekke om de har noen tegn på sykdom. Hanhundene får sjekket at begge testikler har kommet på plass. Hjertet skal undersøkes for å sjekke at det ikke er noen tegn til misdannelser. Tannstilling og bitt sjekkes sammen med øyne, ører, lymfeknuter, navle for å utelukke navlebrokk, hale for haleknekk og ledd. I sjeldne tilfeller kan noen valper bli litt slappe en dag eller to etter vaksinasjonen og  det kan også oppstå en liten kul i nakken der vaksinen er satt. Valpene bør få en ny vaksine når de er ca 12 uker gamle mot parvo, valpesyke, kennelhoste og leverbetennelse. Hundene skal vaksineres hvert år hele livet og da skal de samtidig ha en grundig helsesjekk slik at tegn på sykdom eller plager kan oppdages tidlig. Dette gjør at veterinær og eier i samarbeid kan opprettholde en god helse hos sin hund gjennom hele livet. Tann- sykdommer er ett eksempel på en snikende problemstilling som bør sjekkes årlig sammen med vaksineringen. Tannsykdommer kan forebygges gjennom tannpuss og jevnlig  tannrensing under anestesi. God leddhelse er også noe som det kan legges ett god grunnlag for gjennom forebyggende helsearbeid i form av foring, trening og passe på at hundene ikke blir overvektige.

Vaksinene er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet og derfor skal jeg gå litt mer inn på de sykdommene som vi anbefaler vaksine mot.

 

Parvovirus:

Parvoviruset  angriper som regel unge hunder og gir voldsom diare. Vaksinerte dyr vil ofte ikke oppleve så alvorlige symptomer og behandlingen er å gi støtteterapi i form av væskebehandling. Infeksjonen sees ikke så ofte i Norge, men kan sees fra tid til annen i miljøer der mange hunder er tett sammen. Viruset smitter via munnen og kan overleve opptil seks måneder utenfor hundene. Dødsrisiko  for uvaksinerte dyr er 3-50%. Valper bør vaksineres ved 8 uker og 12 ukers alder. Voksne hunder ved 15 måneders alder og deretter hvert tredje år sammen med vaksine mot valpesyke og smittsom leverbetennelse.

 

Valpesyke:

Viruset gir to febertopper etterfulgt av lungebetennelse, øyebetennelse, diare og eventuelt hjernehinnebetennelse. Viruset smitter via snørr eller diare og viruset er ikke like motstandsdyktige utenfor verten som parvoviruset. Dødeligheten er høy, opptil 50-90% for uvaksinerte individer. Sykdommen er påvist sporadisk i Norge i de siste årene, men i resten av Europa er det stadig utbrudd og økt reiseaktivitet på hundene våre gjør at det er viktig at hundene i Norge er gjennomvaksinert mot denne sykdommen.

Valper bør vaksineres ved 12 ukers alder. Voksne hunder ved 15 måneders alder og deretter hvert tredje år sammen med vaksine mot parvo og smittsom leverbetennelse.

 

Smittsom leverbetennelse(HCC):

Viruset angriper levercellene slik at hundene får gulsott, feber og til slutt leversvikt. Noen hunder vil bare ha feber som går over etter noen dager. Smitten får hundene  fra urin, spytt og avføring fra syk hund. Hunder som har gått gjennom infeksjon kan skille ut viruset opptil ett år etterpå. Rev kan også smitte hundene og dermed være en kilde for å opprettholde smitten i hundepopulasjonen. Det finnes ikke noen sentrale register over hvor mange tilfeller av smittsom leverbetennelse som påvises i Norge, men det er ikke veldig ofte at infeksjonen blir bekreftet.

Valper bør vaksineres ved 12 ukers alder. Voksne hunder ved 15 måneders alder og deretter hvert tredje år sammen med vaksine mot valpesyke og parvo.

 

Kennelhoste:

Infeksjonen er en blandingsinfeksjon mellom parainfluensa viruset og bakterien bordertella bronchioseptica. Symptomene er hoste som ofte ender med brekninger og i noen tilfeller kan hundene utvikle lungebetennelse. Infeksjonen er ganske vanlig i Norge og det kan oppstå mange tilfeller etter store utstillinger eller arrangementer der mange hunder er samlet.

Det finnes flere vaksiner på markedet, men for de som bruker hundene aktivt og er jevnlig med på utstillinger og prøver kan det være lurt å bruke en vaksine som beskytter mot bordertella bronchioseptica. Denne vaksinen  dryppes i nesen uten sprøyte og gir beskyttelse mot smitte etter 72 timer. Hundene må ha vaksine mot kennelhoste hvert år hvis man skal ha god nok effekt.

For de av dere som har katter, ikke glem at de også trenger vaksine og helsekontroll hvert år hele livet.

 

Ha en god sommer !