Hunder kan få nyresvikt akkurat som mennesker. Det kan være forskjellige årsaker til at nyrene svikter.  Rundt 17 prosent av hunder med diagnosen nyresvikt er under 4 år. Disse hundene har ofte en medfødt misdannelse i nyrene sine som gir nyresvikt ved en tidlig alder. 

Disse misdannelsene er ofte arvelige og dersom man oppdager slike tilfeller i ett kull må det tas hensyn til i videre avl av foreldredyrene. Unge hunder er også mer utsatt for forgiftninger som kan gi nyresvikt i form av sopp, rosiner, druer eller frostvæske. Det er usikkert i hvilke doser rosiner og druer er nyretoksiske for hunder og om det er noen hunder som er spesielt utsatt, men anbefalingen er å ikke gi dette til hunder og hvis de spiser store mengder bør nyrefunksjonen sjekkes. Frostvæske får ofte hundene tak i ved at det lekker fra en bil i en garasje eller at noen søler når de skifter frostvæske.  Væsken smaker søtt og en del hunder slikker det i seg. Dersom man oppdager det tidlig kan dyrlegen gi motgift og dermed forhindre at akutt nyresvikt opptrer. Leptospirose er en bakteriesykdom som kan gi akutt nyre og leversvikt. De siste årene er det påvist flere tilfeller i Norge på hunder som ikke har vært utenlands. Sykdommen kan smitte til mennesker så det er derfor viktig ved akutt nyre- og leversvikt hos hund, at eier og dyrlege beskytter seg mot urinen fra hund med hansker til man har stilt en diagnose.

Aldersfordelingen på hunder med kronisk nyresvikt ellers er 17 prosent  mellom 4-7 år, 20 prosent  mellom 7-10 år og 45 prosent over 10 år. Ved kronisk nyresvikt vet vi ofte ikke hva det var som utløste sykdommen i utgangspunktet.

Nyrene har som oppgave i kroppen å:

• Renske blodet for avfallstoffer når proteiner brytes ned og å skille ut medisiner

• Styre vann og saltbalansen i kroppen ved å konsentrere urinen

• Styre syre og basebalansen i kroppen

• Skiller ut hormoner slik at kroppen produserer nok røde blodlegemer og lager vitamin D som styrer kalsiumbalansen i kroppen

• Styrer blodtrykket

Symptomer:

De vanligste symptomene hos dyr med kronisk nyresykdom er at de drikker og tisser mer enn før, dårlig matlyst, går ned i vekt, oppkast, kvalme, sår i munnslimhinnen og nedstemthet. Det er ikke slik at alle hunder med kronisk nyresvikt viser alle symptomer nevnt over, og oppdager man sykdommen tidlig, kan vi ofte bremse utviklingen av sykdommen og hunden kan leve i mange år med god livskvalitet.  Ved akutt nyresvikt kan kroppen slutte å produsere urin og hunden blir veldig slapp, ofte med oppkast.

 

Diagnosen:

Diagnosen er basert på kliniske symptomer som hunden har sammen med klinisk undersøkelse, urinprøve, blodprøver, måling av blodtrykk og eventuell undersøkelse av nyrene med ultralyd.

Vi deler graden av nyresvikt inn i fire stadier avhengig av hvor hardt angrepet hunden er og hvor store utslag dyret ditt har på prøvene. Stadiene sier noe om prognosen på sykdommen og hvilken form for oppfølging og behandling ditt dyr skal ha.

 

Urinprøve:

Denne viser ofte ved kronisk nyresvikt at nyrene ikke klarer å konsentrere urinen og dyrlegen vil si at den spesifikke vekten på urinen er lav. Urinen ser ofte ut som vann og kan lukte ekkelt hvis det er en urinveisinfeksjon der i tillegg. Det er viktig å utelukke infeksjoner i urinen ved å sende urinen til bakteriologisk dyrkning ved nyresykdom fordi dette kan forverre sykdommen og noen ganger kan infeksjoner være årsaken til nyresykdommen. Dyrlegen vil også måle proteinnivået i urinen, noe som kalles UPC, denne verdien skal være under 0,5 ellers skal dette behandles. Hunder med kronisk nyresvikt som taper mye proteiner i urinen kan få for lite proteiner i blodet og proteintapet øker også skadene på nyrene.

 

Blodprøver:

Dyrlegen vil måle creatinin, urea, fosfor og kalsium for å kunne si noe om nyrefunksjonen hos hunden. Creatininverdiene forteller oss hvor gode nyrene er til å filtrere blodet og kan være med på å fortelle dyrlegen hvilket stadium av nyresykdom hunden er i. Dette har betydning for hvor lenge hunden vil leve, og hvilke behandlinger som må settes i gang. En hund som kommer inn med creatininverdier i stadium tre, kan med riktig behandling gå tilbake til stadie to og være der i år før den kommer tilbake med verdier på stadium tre eller fire. Dette er fordi nyrene kan ha mye restkapasitet som ikke kan forutsies ut i fra en enkelt blodprøve. Hunder med for høye fosforverdier skal ha medisiner for å senke disse verdiene fordi det er vist i studier at hvis fosforverdiene holdes lave vil hunden leve lenger med god livskvalitet til tross for nyresykdommen. I noen tilfeller vil det også være indisert å gi vit D tre tilskudd for å hjelpe nyrene med å styre kalsium- og fosforbalansen i kroppen. Noen hunder i stadie tre og fire vil være blodfattige fordi nyrene ikke produserer nok erytropoitin(EPO). Disse hundene kan ha godt av tilskudd av dette.

Creatinin verdier : 

Stadiet 1:<125 umol/L for hund

Stadiet 2: 125-180 umol/L for hund

Stadiet 3:  181-440 umol/L for hund

Stadiet 4: >440 umol/L for hund

 

Blodtrykk:

Nyrene har som oppgave å styre blodtrykket og derfor kan dyr med nyresykdom ha for høyt blodtrykk. Dyrlegen måler blodtrykket fem ganger og regner ut et gjennomsnitt. Det kan også være lurt at dette gjøres ved flere besøk fordi det er en del hunder som får noe forhøyet blodtrykk pga redsel på veterinærkontoret.

Definisjonen på blodtrykk hos hund:

Mildt forhøyet blodtrykk >150/95

Moderat forhøyet blodtrykk >160/100

Alvorlig forhøyet blodtrykk >180/120

 

Ultralyd:

Ultralyden kan være nyttig for å sjekke om nyrene ser normale ut, noe som ofte er tilfelle ved akutt nyresvikt. Ved kronisk nyresvikt vil ofte nyrebarken og margen ha endret utseende og nyrene vil bli mindre og ha en uregelmessig overflate. Ultralyden vil også kunne sjekke for urinstein, tegn på misdannelser og eventuelle svulster.

 

Hva slags mat skal nyresyke dyr spise:

Dyr som er klassifisert til å ha grad tre og fire nyresvikt, vil kunne leve lenger hvis de spiser en diett som er laget for nyresyke dyr. Det finnes flere forskjellige merker som dyrlegene selger. Det kan være lurt å ta med seg litt forskjellige merker nyredietter for å friste dyrene mest mulig.  Dietten er den viktigste behandlingen som vi kan gi til nyresyke dyr og den faktoren som har hatt mest å si for overlevelse av sykdommen. I diettene er -proteininnholdet så lite som mulig slik at ikke nyrene belastes unødig og fosfornivået i blodet holdes på ett så lavt nivå som mulig.  Det er veldig viktig for å stoppe utviklingen av sykdommen at dyrlegen får stoppet vekttapet hos hunden og økt appetitten. Det kan være lurt å veie dyret hver 14. dag for å se at vekten har stabilisert seg. I tillegg til diett har
hundene også utbytte av å få tilskudd av omega tre.

Det er også viktig ved behandling av hunder med nyresykdom at livskvalitet står i fokus, og med økt kunnskap hos dyrlege og eier kan man ofte komme tidlig  til med behandling og dermed bremse utvikling av nyresykdom og i noen tilfeller kurere.