Vi følger opp artiklene fra de to siste utgavene av om hundeiers ansvar i ulike situasjoner.
Denne gangen ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved skader som følge av slagsmål -mellom to hunder.

Tekst: Marit Krohg

 

Det skjer fra tid til annen at to hunder braker sammen. Som regel ender det uten en skramme – til tross for at det kan se ser dramatisk ut. Men du risikerer også å stå fortvilet igjen med en skadet hund. I beste fall begrenser konsekvensene seg til veterinærutgifter og en kortvarig rekonvalesens periode. Verre er det hvis hunden får varige skader som gjør at den ikke lenger duger som jaktkompis eller får mulighet til å dokumentere sitt potensiale som avlshund. I verste fall kan det ende med at hunden må avlives.

Jeg har igjen spurt advokat Emil Bryhn i If skadeforsikring om hvilke muligheter hundeeier kan ha for å få erstattet utgifter til veterinærbehandling og eventuelt nedsatt bruksverdi.

adv-Bryhn

 Skadeerstatningsloven gjelder bare hvis hundeeier kan bebreides

– I tilfeller der en hund skader en annen hund sier skadeerstatningsloven at man bare har krav på erstatning dersom den som har ansvaret for den andre hunden har utvist skyld. Det vil si at han eller hun må kunne bebreides for at din hund ble skadet. I praksis kan det være at vedkommende har kjennskap til at hunden tidligere har gått til angrep på andre hunder eller vist tendens til å «over reagere» i møte med andre hunder, forklarer Bryhn.

– For å opptre aktsomt må en slik agressiv hund holdes i bånd når den er ute slik at den forhindres fra å komme i nærkontakt med andre hunder.

Han føyer imidlertid raskt til: Ved en eventuell erstatningssak vil det ofte bli et diskusjonstema om du som eier av den skadde hunden har utvist skyld eller medvirket til skaden. Eier av den skadevoldende hund hevder for eksempel at din hund  – som også løp løs  –  var både større, sterkere og dessuten startet slåsskampen. Her blir det ofte påstand mot påstand. Hvorvidt domstolene i et slikt tilfelle vil komme til ansvar, eventuelt redusere ansvaret, vil bero på en konkret vurdering.

 

Hundeforsikring kan være nyttig

Det er vel ikke alltid så lett å avgjøre om det er noen som kan bebreides?

-Nei, det er ofte veldig vanskelig. Det er jo slett ikke alltid at man en gang klarer å finne ut hvem som eier den andre hunden. I slike tilfeller vil en hundeforsikring være nyttig å ha.

– Hundeforsikringen er en kaskoforsikring. Det vil si at den, forutsatt en vilkårsmessig skade,  erstatter opp til de beløp som er avtalt i vilkårene, uavhengig av skyldspørsmålet. Vilkårene vil variere noe fra selskap til selskap. Hundeforsikringen i If vil erstatte veterinærutgifter, at hunden blir borte, dør eller må avlives av dyrevernmessige hensyn. Den vil også gi erstatning hvis hunden får varig nedsatt bruksverdi, men da begrenset til maksimalt 50% av dyrets forsikringssum. Ved ett skadetilfelle får man likevel ikke dekket mer enn den forsikringssummen som er avtalt.