vinter_hoeyfjellet_10916944

Skisesongen byr på flotte muligheter for mosjon både for hund og eier. Men hver vinter er det dessverre litt for mange som går over ende i snøen på grunn av en hund som plutselig kommer i veien. Som regel går det bra, men visste du at det er du som hundeeier som står ansvarlig for å erstatte skader som hunden forårsaker – enten det er på utstyr eller person?

Tekst: Marit Krohg

 

Advokat Emil Bryhn i If skadeforsikring kan fortelle at skadeerstatningsloven er klar på dette området. Det er hundeeieren – eventuelt «innehaver» av hund – som plikter å erstatte skader på utstyr eller person som hunden volder. Dette gjelder selv om hundeeier/innehaver ikke har utvist
skyld.

– Er hunden årsak til at en skiløper får ødelagt klær eller utstyr har skiløperen krav på å få dekket sitt fulle økonomiske tap – det vil si kostnadene ved å erstatte utstyret som ble ødelagt.

Skulle skiløperen selv bli alvorlig skadet, kan det bli snakk om store summer. Hundeeier/innehaver vil i første omgang måtte dekke utgifter til legebesøk og behandling. Dersom ikke skaden blir helt bra, kan det bli aktuelt med erstatning for varig mén. Er skaden så alvorlig at vedkommende ikke kan opprettholde tidligere inntekt, kan erstatningskravet i noen saker komme opp i flere millioner.

 

Er dette noe man kan forsikre seg for?

– En huseier eller innboforsikring vil normalt ha en ansvarsdekning opp til en viss sum integrert i forsikringsavtalen. Ifs vilkår for innbo- og huseierforsikring dekker hundeeiers erstatningsansvar etter loven med opp til tre millioner per skadetilfelle. Denne summen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, sier Bryhn.

Det kan altså være fornuftig å sjekke hvilke forsikringer du har. Det viktigste er likevel å sørge for at hunden er godt dressert i forhold til det skituren krever. Skulle uhellet likevel være ute, er det i hvert fall ingen grunn til å starte noen diskusjon om skyld.

adv-Emil-Bryhn

adv-Emil-Bryhn