Skrevet av: JØRN STANDAL, 10:55 – 19.12.2008

Jeg har gjennom tre foregående artikler presentert innholdet i det jeg kaller det helhetlige perspektivet på adferd hos hund. I denne artikkelen syr jeg sammen det som har vært skrevet tidligere slik at vi enkelt ser hvordan alt henger sammen.. Utganspunktet er at du får en ny valp og at denne skal oppdras og trenes til å bli en lykkelig, lydig og harmonisk hund. Det befordrer at følgende fundamentale forhold (dette kaller tyngdeloven) er på plass:


1. Frisk hund

Hunden må være garantert frisk og her finnes det lister med ca 200 sjekkpunkter. Benytt en godt utstyrt klinikk som kan ta de nødvendige prøvene.
Vanlige problemer: A) Overfladiske hundeiere som ikke tar signalene fra hunden alvorlig nok. B) Manglende rutine i å analysere adferden til hunden. C) Veterinærer som ikke ser helheten når hunden skal behandles.

Viktig: Ta alle små tegn alvorlig, selv små endringer i adferden kan ofte ha en alvorlig årsak. Det er et fint maskineri som skal pleies optimalt. Heller en sjekk for mye enn en for lite.


2. Riktig aktivert hund – stress

Alle hunder har et iboende behov for å være riktig aktivert. Dette er livsnerven i livet til alle hunder. Du husker de hormonelle prosessene og virkningen av adrenalin, noradrenalin og cortisol? De blokkerer for andre signaler til hjernen (ref når hunden går etter), de demper for smerte (ref hunder som straffes i jaktsituasjon, de kan av og til denges mye uten at det tilsynelatende hjelper veldig). Til syvende og sist så påvirkes immunforsvaret til disse hundene av et stadig høyt nivå av disse stresshormonene slik at de hyppigere blir syke og ikke minst sykere enn andre når de først blir syke.

Vanlig problemer: A) Alt for dårlig tid til trening av hunden og undervurdering av aktiveringsbehovet. Hunden blir liggende for mye i ro i forhold til hvor mye aktivitet den trenger (veldig individuelt). Resultatet blir kontaktproblemer når den først slippes ut. Det blir en ond sirkel hvor hunden stikker av, ikke kommer på innkalling og derigjennom får være enda mindre løs. Hunder som regelmessig stikker av er understimulerte. Hvorfor kjøpe Ferrari om du ikke har tid til å kjøre bilen? B) Flaskehalsfaktorer som båndtvang og begrenset adgang til områder hvor hunden kan trenes. C) Forestillinger om at hunder trener seg selv.

Viktig: Den viktigste forutsetningen for at hunden skal kunne være mottakelig for læring er at den er riktig aktivert slik at ”tilgjengeligheten” til hunden er optimal, Hunden må ikke være påvirket av de nevnte stresshormonene i læringsøyeblikket, da er sjansene store for at læringen uteblir, blir minimal eller at feillæring inntreffer. Kjøp ikke jakthund med mindre du skal bruke den aktivt, jakthund er livsstil og krever mye tid de neste 10 årene. Trening kan kjøpes, men ha en plan på forhånd. Skaff deg oversikt over treningsfelt og tider.


3. Det indirekte lederskapet

Dette omhandler rolleforholdet mellom deg og hunden og avgjør hvordan hunden oppfatter deg. Det indirekte lederskapet er essensielt for at hunden inntar en rolle hvor den ønsker å jobbe for deg og med deg. Dette tar utgangspunkt i at hunden er et flokkdyr og betyr i praksis at du alltid skal påse at det er du som tar initiativet og styrer det som skal skje.

Vanlig problemer: A) Ustrukturerte hundeiere som ikke klarer å følge med i timen og lar hunden få styre som den vil. Hunden skal struktureres fra dag 1 fordi den umiddelbart vil ta styring og kontroll på det som er viktig for den. Den tar f eks initiativ til kos, klapp, lek, ut/inn etc. Den tar anførerrollen og hilser først på de som kommer på besøk og er førstemann ut/inn av dører, opp/ned av trapper mv. Her må du utnytte hundens iboende egenskaper og trang til å følge flokklederen. Hunden må avvente ditt initiativ, få blikkontakt og så få tillatelse til å gjøre forskjellige ting. Du kan kline med bikkja i 5 timer i sofaen, men det er du som skal ta initiativet til dette og også bestemme når den skal gå og legge seg på plassen sin igjen. B) Kjedelige og tafatte hundeiere. Husk at du som flokkleder skal sørge for at hunden har det gøy når det trenes, det skal være morsomt å trene med deg! Ikke alle treningsøkter er like lystbetonte, men avslutt alltid med noe som er gøy. Hunden assosierer treningen med det siste som skjer under treningsøkten, avslutt derfor treningen med noe den mestrer. Er du drit kjedelig så synes bikkja alltid det samme! C) Hundeeiere som legger lista skyhøyt men som ikke gidder å ta jobben med å strukturere hundeholdet og derfor benytter seg av shortcuts i treningsarbeidet. D) Hundeiere som ikke definerer egne målsettinger klart og tydelig.

Viktig: Det indirekte lederskapet ”tar” du med ut, det vil si at om du har satt dette i system hjemme(hørt om stuedressur?) så får du en hund som er vesentlig enklere å håndtere når du kommer ut og skal trene f eks innkalling. Den vil jobbe for deg, er vant til å avvente dine beskjeder og vil forholde seg til disse. Bevirker at du har kontroll utendørs. Kan sammenlignes med ”Norges Lover”, de utgjør reglene for hvordan man skal opptre i relasjon til hunden.


4. Direkte lederskap

Skal benyttes som en teknikk for å avstemme respektforholdet mellom deg og hunden basert på det faktum at hunder er flokkdyr. Et verktøy for at ”Norge Lover” skal kunne gjøres gjeldene. Det hjelper ikke med ”Norges Lover” om man ikke har et verktøy til å påse at lovene overholdes……
Vanlige problemer: A) Hunder som fysisk og psykisk er ”sterkere” enn deg. Dette medfører ofte at man ”gir opp” hunden og passiviseres i forhold å jobbe aktivt med den. B) Betingelsene for anvendelse av direkte lederskap er ikke oppfylt, det vil si at du ikke handler presist (0-3 sekunder) ved korrigering av uønsket adferd, innleder til dragkamp (dårlig teknisk utført handling) og ikke avpasser din reaksjon etter individets beskaffenhet (finn ut hvor mye som må til for at akkurat din hund tar korrigeringen til etterretning, maks 4 repetisjoner). C) Straffen bli en del av hverdagen og samhandlingen med hunden.

Viktig: Still deg ett spørsmål umiddelbart etter benyttelsen av direkte lederskap: Fikk jeg den responsen jeg var ute etter? Om du ikke fikk den så er det mye som tyder på at du gjorde noe som ikke er riktig – vurder dette umiddelbart og ikke fortsett med samme ”medisin” om den ikke virker. Husk at sjokkartet straff, f eks strømhalsbånd, i tillegg til utilsiktede reaksjoner kan gi hunden (og deg…) senskader i form av at hunden først etter lengre tid kan endre adferd som følge av din behandling. Den kan f eks reise friskt en god stund, for så plutselig å bli treg uten at du har egentlig har gjort noe annerledes enn det du pleier. Husk mitt bilde på straff: Om du har et tau på 1000 millimeter som utgjør et bilde på ditt totale forhold til hunden, så utgjør straff 1 millimeter av dette. Mangler du dog denne millimeteren på midten så har du 2 løse ender og ingen helhet. Straff har ingen rolle i det daglige hundeholdet!


5. Konsekventhet

Nei, jeg mener ikke her at dette er en del av det å være håndfast med hunden slik mange feiltolker dette begrepet. Med dette mener jeg at det en hund får lov til å gjøre skal det den alltid få lov til å gjøre, mens det den ikke får lov til å gjøre skal den heller aldri få lov til å gjøre. Poenget er den viktigste faktoren til en trygg hund er at den alltid vet hvor den har deg, og at du alltid er konsekvent i din håndtering av hunden.
Vanlige problemer: A) Inkonsekvente hundeiere som straffer for en handling i det ene øyeblikket og tolererer den samme handlingen i det neste. B) Hundeeiere som behandler hunden som mennesker og forlanger at den skal ”skjønne” hva du mener og straffer den dersom den er ”dum”. C) Hundeeiere som er labile og behandler hunden etter dagshumøret – inkonsekvent håndtering av hunden.

Viktig: Du skal opptre og behandle hunden likt uavhengig av hvor du befinner deg og uavhengig av hvordan miljøet rundt deg er. Dette gjør vi aldri! Vi håndterer hundene helt avhengig av hvor vi befinner oss og hvem som ser på oss. Hunder er smarte og finner kjapt ut hvor de kan utnytte din manglende respons på det de gjør. Den viktigste årsaken til problemer i jaktsituasjoner er at hunden er usikker på hva den skal gjøre eller hva konsekvensen blir dersom den utfører en handling, ref treg reiser. Tilliten til deg avhenger helt og fullt av at du ikke har håndtert hunden hardt og inkonsekvent.


6. Mestring og miljøtrening

For å få en hund som fungerer over alt er det viktig at hunden trenes til å mestre ulike situasjoner fra den er valp. Sosialiseringen av hunden stopper ikke etter valpestadiet, det er en pågående prosess hele livet, men jobben blir forhåpentligvis mindre med årene…
Vanlige problemer: A) Hunden får ikke erfaring med ulike miljøer, f eks trafikk, andre hunder, andre mennesker etc. B) Hundeeier reagerer og opptrer forskjellig i ulike miljøer C) Hunden blir ikke trent til å være alene

Viktig: I tillegg til det å være konsekvent så er mestring en nøkkelfaktor for at du får en harmonisk, rolig og ikke minst trygg hund. Husk at du som hundefører utgjør over 90 % av påvirkningen på adferden til din hund. Hunden vil alltid være et speilbilde av din egen innsats eller mangel på sådan. Det er din adferd, ditt humør, dine handlinger og dine kunnskaper som styrer hundens adferd. Din personlighet og væremåte bestemmer hvordan hunden opptrer. Mestring av ulike miljøer og situasjoner er en forutsetning for at hunden skal kunne fungere under ulike omstendigheter og JA, det er lurt å ta med hunden på jaktprøver som tilskuer om den ikke er vant til andre hunder før du starter med den selv.

Om du tar ut ett av disse punktene jeg nå har listet opp så ser du enkelt hvorfor du får et problem.  Det er enkelt å se at alle disse tingene henger sammen og at du må vektlegge alle disse tingene i hundeholdet ditt. Det jeg har gjort er å systematisere det som er bestemmende for hunders adferd, relatere det til det faktum at hunden er et flokkdyr og sammenstilt de ulike faktorene som jeg kaller for ”tyngdekraften” i hundholdet. I neste nummer av Fuglehunden må vi så teste om dette holder mål som et analytisk verktøy for å forstå hva som egentlig skjer ute i felten og hvorfor. For å sitere en utflyttet statsminister, som nå er hjemflyttet av skattemessige grunner (ja, det går an det òg), så er det slik at alt henger sammen med alt. Det er bare om å gjøre og se det.