Dette er en liten hormonproduserende kjertel som påvirker mange organsystemer i kroppen. Når man mistenker enkelte sykdommer, kan det å teste for hypothyreose ofte føre til en mer nøyaktig diagnose og en bedre behandling. Denne lille kjertelen består av to ovale deler lokalisert på begge sider av halsen.

TEKST: Lars Gundersen

Det er to former for tyroidea-hormoner; T3 og T4. T3 er den aktive formen, mens T4 må passere leveren før det blir T3, og følgelig den aktive formen.

Da begynner det å bli litt komplisert, men det beste jeg kan gjøre er å forenkle dette litt. Skjoldbruskkjertelen selv er regulert av to hormoner: TRH og TSH. Om T4 blir for lavt (husk det er ikke den aktive formen, når det begynner å sirkulere i kroppen), sier hjernen til TRH ”hei våkn opp ,hent TSH og få han til å jobbe” . Nå vet TRH at TSH ”henger rundt” ved hypofysen og drar for å finne han. Så snart TSH hører om tyroksinmangelen forter han seg til skjoldbruskjertelen og stimulerer denne til å produsere tyroidea hormon.

Derfor står TSH for Tyroidea stimulerende hormon mens TRH er den første til å bli frigitt til aktiv tjeneste er Tyroidea releasing (frigjørende) hormon. Hypotyreose er en ubalanse i dette systemet

HUDSYKDOMMER

Hudsykdommer og hypotyreose henger ofte sammen. Hva er så årsaken til dette? For at hundene våre skal ha frisk hud og fin pels, må cellene som kroppen består av være friske og dele seg. Det er ikke helt forstått, men tyroideahormon er avgjørende for stoffskiftet til hver enkelt celle. Når cellene ikke fungerer effektivt, vil etter hvert et av de synlige resultatene være en tørr skjellet hud uten elastisitet.

Sluttresultatet kan bli en hund med en veldig tynn og dårlig pels og en hard grå hud med stram lukt. Om hunden forblir ubehandlet vil den hyppig få en intens ukontrollert kløe over hele kroppen. Ofte vil den klø/bite seg til blods, sår som er ideelle for bakterielle infeksjoner. Hypotyreose er ofte assosiert med redusert motstand mot, og større motaklighet for bakterielle infeksjoner.

TEST

Husk T3 er den aktive formen og T4 må bli omdannet til T3. Nivået av disse to hormonene korrelerer ikke alltid. Med andre ord en hund kan ha tilstrekkelige T4 nivåer og allikevel ikke produsere nok T3 og omvendt. Dette er veldig forenklet, men gir en ide om reguleringen av disse hormonene. Mange dyrleger måler kun T4 nivået i blodet. Også en liten andel av T4 hormonet som kalles fritt T4 sammen med TSH som også bør måles.

I tillegg vil ofte kolesterolverdiene være forhøyet ved hypotyreose. Den beste og sikreste måten å vite om din hund lider av en eller annen ubalanse i tyroideasystemet er å måle alle disse parameterne. Det er også viktig å være klar over det faktum, at andre sykdommer, stress, medikamenter, og hard trening kan påvirke de verdiene vi måler og gi falske lave verdier.

BEHANDLING

Behandlingen består av livslang medisinering med syntetisk T4- Levaxin®. Dette fjerner vanligvis raskt plagene dyret har som sløvhet/ treghet, mens dårlig hud/ pels kan det ta flere måneder før retter seg. Ved dårlig respons på medisineringen kan det være nødvendig å justere doseringen av Levaxin – eventuelt vurdere diagnosen på nytt

KLINISKE TEGN PÅ HYPOTYREOSE

1 Slapphet
2 Aktivitetsintoleranse
3 Nevrologiske tegn (f. eks kramper)
4 Vektøkning
5 Kuldeintoleranse (blir mer varmekjære)
6 Humørsvigninger
7 Kroniske infeksjoner
8 Hematologiske tegn (sykdommer i blodet)
9 Nevromuskulære problemer
10 Hjertesykadom (ofte lav puls)
11 Hudproblemer (dårlig tynn pels, dårlig hud)
12 Mage/ tarm (langsom fordøyelse)
13 Reproduksjonsforstyrrelser (dårlig evt. uteblitt brunst)