En tispe som er mer enn 28 dager drektig kan ikke delta i prøvesammenheng. Forbudet gjelder også for tisper med valper under åtte uker.

TEKST: Mette Møllerop

NKK har sendt ut melding til sine medlemsklubber og samarbeidende organisasjoner om vedtaket som ble fattet av hovedstyret 22. mai. Vedtaket omfatter altså både drektige og diende tisper, det gjelder alle raser og innebærer fellesregler for alle prøvekategorier. Vedtaket trer i kraft fra 1.juli i år.

SYKELIGGJØRING AV HUND UNDER DREKTIGHET?

Med tidligere tiders advarsler og forbud for kvinner mot å drive trening og konkurranseidrett i forbindelse med svangerskap, er det nærliggende å spørre om dette dreier seg om en sykeliggjøring av hunders drektighet.

– Nei, sier Wenche Farstad, professor ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, hundeeier og oppdretter av engelsk springer spaniel og engelsk setter og dommer for jaktprøver for spaniels.

– Du kan ikke sammenlikne dyr og mennesker når det gjelder konkurranser. Konkurransevinklingen fører til stress for et dyr. Det betyr ikke at vi fraråder mosjon, men det skal være på hundens premisser. Hunden skal bestemme tempo og ha frie bevegelser. Vi anbefaler derfor ikke sykling, og heller ikke hundekjøring.

Wenche Farstad påpeker at i konkurransesammenheng er det vi mennesker som bestemmer hva vi vil, ikke hundene. Mennesker er forskjellige og kan ha ambisjoner på sine hunders vegne som ikke samsvarer med det hunden tåler eller har godt av i drektighetsperioden.

– Det er vi som skal ivareta dyra og det gir oss et ansvar i forhold til dyrs helse. Selv om for eksempel enkelte lavlandsprøver kan foregå i lette terreng, kan likevel konkurransesituasjonen medføre stress for hunden.

Hvilke konsekvenser kan det få? 

– Dyr er vel så stressfølsomme som vi mennesker. Byttedyr blir mest stresset, rovdyr minst. Vi vet at også tisper tar det mer med ro når de er drektige, de sparer seg i lek med unghunden og gjemmer seg bak eieren når andre hunder herjer og løper omkring. Flokken jakter, mens alfatispa har senket aktivitetsnivået. Stress under drektigheten kan påvirke avkommene senere i livet blant annet ved at terskelen for stress blir lavere. Stress påvirker lekeatferden negativt og gjør avkommene mindre i stand til å tilpasse seg ulike situasjoner.

PRØVESTOPP FRA FIRE ELLER FEM UKER?

Jaktprøvereglene i Sverige for spaniels (www. ssrk.se) har hatt forbud mot prøvedeltakelse for drektig tispe fra 30 dager for fødsel i mange år:

I provet får ej deltaga pkt j. ”Dräktig tik får inte deltaga i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dager efter parningen og får inte heller deltaga förenn 75 dagar efter valpning, ovasett resultatet av valpningen.”

– Jeg syns nok 28 dager er i tidligste laget, ikke minst fordi vi ikke kan se på tispa at hun er drektig på det tidspunktet. Drektighetsdiagnosen på et så tidlig tidspunkt er avhengig av ultralyd (fra dag 25 etter paring) eller relaxinmåling (fra dag 30 etter paring) hos veterinær. Fra 35 dager og oppover derimot, vil tispa vise fysiske tegn på drektighet og da er det på tide å sette strek for prøvene framover.

Har hunder drektighetssymptomer som kvalme og lignende slik vi mennesker kan ha? 

– Ja, som menneskene er også dyr forskjellige og kan ha kvalme og føle seg uvel i drektighetsperioden. De kan jo ikke fortelle oss med ord hvordan de føler seg, men oppførsel og atferd gir oss likevel et godt bilde av helsetilstanden.

SMITTE OG STRESS

Er det andre ting i forhold til drektighet og stress som er viktig for tispeeieren å vite noe om?

– Ja, transport over lange strekninger er ikke bra. Vi anbefaler verken flyreiser eller veldig lange kjøreturer de siste tre ukene før fødselen. Lange transportetapper er stressfremkallende. I tillegg bør en tenke på smittefaren for herpesviruset som smitter ved direkte kontakt. Herpesviruset kan føre til at tisper går tomme, aborterer, får dødfødte valper eller at hele kull valper dør rett etter fødsel.

Et vanlig smittested er utstillinger hvor en ikke kan unngå kontakt med mange hunder. Foreløpig ser det ut til at det er det først og fremst på og rundt Østlandet at herpesviruset er utbredt. Å unngå for mye kontakt med andre hunder når tispa er drektig, gir derfor bedre beskyttelse for avkommene. Hundeeierne bør også utvise forsiktighet fordi viruset kan smitte fra klær og utstyr.

Konklusjonen er altså at vedtaket er fornuftig, det kan ikke sammenliknes med jenters ønske om å drive idrett fram til fødselen. I motsetning til hunden velger jenter selv om de vil mosjonere, trene og konkurrere. Vi mennesker går oppreist på to bein, noe som blant annet gir fosteret bedre beskyttelse. Det er et par momenter.

Det fornuftigste ville være å sette grensen ved 30-35 dager slik at en drektighetsdiagnose kunne stilles, eller formulere det slik det er gjort i de svenske jaktprøvebestemmelsene for spaniels. Å skåne tispa for konkurranser også mens hun dier og oppdrar valpene er fornuftig, så minst 60 dager etter valping bør hun få slippe å delta eller som i de svenske reglene sier, 75 dager. Her er det selvsagt individuelle forskjeller i hvor fort ei tispe kommer i form etter fødsel, men ved å sette en grense, sikrer en best dyrevelferd for alle tisper. Loven som er vedtatt må ta alle under sine vinger.

Loven kan ikke gjøre unntak for enkelte tisper, enkelte tispeeiere eller enkelte prøver. Vi får roe oss ned når vi har bestemt oss for å pare tispa og huske på at vi er satt til å ta vare på dyra våre.