Sommeren er her og da kommer det fram noen skapninger som vi ikke er særlig glad i, huggormen. På vår klinikk har vi ofte behandling av mange huggormbitt på våren og på høsten, særlig når det er godt og varmt i været.

TEKST: Martine Lund Ziener, Spesialist i hunde- og kattesykdommer

Det er ikke alltid at eier ser at hunden blir bitt. Man opplever bare at hunden hyler til på tur og blir halt. Unntaket var en tolv år gammel gutt som gikk tur med hunden sin, når hunden ble bitt. Jeg spurte som jeg pleier når jeg får inn hunder med mistanke om huggormbitt: Var han sikker på at hunden var bitt? Han dro da stolt fram en død huggormunge på 20 cm, på syltetøyglass. Ingen fikk lov til å bite hans hund ustraffet! (huggorm er fredet så denne metoden for å påvise bitt, anbefales ikke) Mistenker du huggormbitt kan du ved nøye undersøkelse av bein eller hodet se to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand.

Huggorm trives i skog og mark og lever så langt nord som til Saltfjellet. Huggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter. Alvorlighetsgraden av forgiftningen er vanskelig å forutsi, og avhenger blant annet av lokaliseringen av bittet og mengden gift som blir sprøytet inn.

Barn og unge hunder er spesielt følsomme for huggormgift. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (tørre bitt), og man får dermed ingen reaksjon. Det koster huggormen mye energi å produsere gift og den vil spare giftbittene til den skal drepe for å spise byttet eller hvis den handler i selvforsvar.

SYMPTOMER

Symptomer etter huggormbitt kommer vanligvis raskt, men de kan også la vente på seg i opptil ett døgn. Ofte vil man bare få lette symptomer som smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet, eller magesmerter og oppkast. I mer alvorlige tilfeller kan det oppstå reaksjoner som:

• Kraftige hevelser som brer seg og kan omfatte hele kroppen.
• Magesmerter og kvalme/oppkast.
• Hjerte- og karsymptomer, som lavt blodtrykk og hjertebank.
• Påvirkning direkte på blodet, for eksempel: blodfattighet og blødningssforstyrrelser.
• Luftveissymptomer.
• Sjokkutvikling
• Andre symptomer, som for eksempel svimmelhet, omtåkethet og bevisstløshet, forkommer også

Senvirkninger av giften kan være nyre- eller leversvikt. Hvis man 6-8 timer etter et huggormbitt fortsatt ikke har fått noen reaksjon, har det sannsynligvis vært et tørt bitt.

FØRSTEHJELP FØR DU KOMMER TIL DYRLEGEN

Hunder som er blitt bitt av huggorm skal holde seg mest mulig i ro. Små hunder som er bitt, bør om mulig bæres. Store hunder bør gå sakte tilbake til bilen og fraktes til veterinær hurtigst mulig. Bittstedet skal holdes mest mulig i fred. Ikke klem, skjær eller sug i bittet, da dette kan øke spredningen av giften i kroppen.

Det har vært en del diskusjoner i veterinærfaglige miljøer om man skal behandle hunder med ”huggormtabletter” eller ikke. De tablettene som selges som huggormtabletter er kortisontabletter. Anbefalt dose er 1 mg/kg hund. Det tar ca en halvtime fra man gir tablettene til man får effekt. Kortisonet kan kanskje minske utvikling av hevelser, smerte eller allergiske reaksjoner som følge av bittet.

Den viktigste behandlingen er å komme seg hurtig til veterinær for å få behandling og vurdering av hunden.

BEHANDLING HOS VETERINÆREN

Dyrlegen vil gjøre en undersøkelse av hunden og prøve å lokalisere eventuelle bitt. Ofte vil man ta blodprøver for å kunne ha disse som sammenligningsgrunnlag hvis blødningsforstyrrelser, nyre eller leversvikt skal utvikle seg.

Ved dårlig almenntilstand er det aktuelt å gi motgift og sjokkbehandling intravenøst. Motgiften kan forhindre eller minske dannelsen av hevelser og gjøre at hundene føler seg bedre. De fleste hunder vil også ha godt av smertestillende.

Det er viktig at hunden følges opp med blodprøver slik at ingen senvirkninger av giften oppstår.

Kilder:
1. Giftinformasjonssentralen
2. svf.se